Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Moskwa przeciwna umieszczaniu broni w kosmosie

Ilustracja: @Russ_Warrior- Twitter

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej opowiedziało się mocno przeciwko rozmieszczaniu jakiegokolwiek uzbrojenia w przestrzeni kosmicznej. Rosjanie dali do zrozumienia, że będą konsekwentnie dążyć do zaimplementowania zakazu tego typu działań w traktatach międzynarodowych. Przy okazji reprezentant MSZ przypomniał wcześniejsze działania Rosji nakierowane na zabezpieczenie pokojowego wykorzystania przestrzeni otaczającej ziemski glob.

Okazją do publicznego zaprezentowania rosyjskiego stanowiska w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej była 13 września br. konferencja, zorganizowana w Moskwie z okazji przypadającej w tym roku 60-tej rocznicy lotu pierwszego człowieka – Jurija Gagarina – w kosmos. List z przesłaniem do uczestników tego wydarzenia napisał Siergiej Riabkow, wiceminister spraw zagranicznych, zaś uczestnikom konferencji odczytał to pismo Aleksander Deineko, zastępca dyrektora departamentu ds. nierozprzestrzeniania [broni] i kontroli zbrojeń w rosyjskim MSZ.

Najistotniejszy komunikat z przesłania Riabkowa brzmiał: Najważniejszym zadaniem w skali globalnej jest zapobieżenie wyścigowi zbrojeń w kosmosie. Wzywamy do rozpoczęcia negocjacji w sprawie opracowania międzynarodowego, prawnie wiążącego instrumentu zakazującego rozmieszczania jakichkolwiek rodzajów broni w przestrzeni kosmicznej, a także użycia siły lub groźby użycia siły wobec obiektów kosmicznych.

Rosyjski dyplomata podkreślił, że do czasu wypracowania odpowiedniego międzynarodowego mechanizmu, źródłem dobrych praktyk w zakresie pokojowego wykorzystania kosmosu może być forsowana m.in. przez Federację Rosyjską inicjatywa No first placement of weapons in outer space („Nie dla pierwszego umieszczenia broni w przestrzeni kosmicznej”). Zaproponowany w 2016 r. projekt rezolucji zdobył dotąd na forum ONZ poparcie ponad 30 państw. Dokument zobowiązuje zaangażowane kraje do powstrzymania się od jednostronnego rozmieszczenia jakiegokolwiek rodzaju broni w przestrzeni kosmicznej.

Riabkow przywołał również zgłoszony w 2008 r. przez Rosję i Chiny dokument Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force against Outer Space Objects – PPWT (Traktat o zapobieganiu umieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej oraz groźbie lub użyciu siły wobec obiektów w przestrzeni kosmicznej). Wówczas, w roku 2008, projekt traktatu PPWT nie zdobył poparcia USA, a Waszyngton określił wręcz tę inicjatywę jako: dyplomatyczną sztuczkę obu narodów w celu uzyskania przewagi militarnej. Tym niemniej, projekt został skierowany do agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. rozbrojenia (Conference on Disarmament – CD).

Generalnie rzecz biorąc rosyjska dyplomacja wykorzystała konferencję z okazji 60-tej rocznicy lotu Gagarina do silnego zaakcentowania swojego poparcia dla niewprowadzania broni w kosmiczne otoczenie naszej planety. Odczytany przez Deinekę list wiceministra Riabkowa zawierał zapewnienie, że: Rosja konsekwentnie wspiera zachowanie konstruktywnych interakcji w sferze kosmosu w kluczowych obszarach (…). W komitecie ONZ ds. przestrzeni kosmicznej Rosja dąży do zapewnienia równego dostępu krajów do przestrzeni kosmicznej i jej zachowania dla przyszłych pokoleń.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Moskwa przeciwna umieszczaniu broni w kosmosie”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc