Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MILEX-2023 ‒ premiera systemu walki elektronicznej R-327 Kwietka

System WRE R-327 Kwietka na MILEX-2023. Z lewej wóz z kabiną operatorską, na prawo wóz antenowy. Fot. Goskomwojenprom.

Białoruski przemysł obronny od lat specjalizuje się w wojskowej radioelektronice, przede wszystkim w zautomatyzowanych systemach dowodzenia oraz systemach rozpoznania i walki radioelektroniczej. Dlatego także na XI Międzynarodowej Wystawie Uzbrojenia i Techniki Wojskowej MILEX-2023 (17–20 maja) nie mogła zabraknąć takiego sprzętu, w tym systemów zaprezentowanych premierowo, jak R-327 Kwietka.

System walki radioelektronicznej R-327 Kwietka skonstruowano w mińskiej spółce KB Radar. Jego przeznaczeniem jest rozpoznanie, lokalizacja i klasyfikacja środków łączności, a następnie ich zakłócanie. Chodzi zarówno o analogowe, jak i cyfrowe systemy łączności pasma VHF i zakresu częstotliwości 1,5÷30 MHz. R-327 może symultanicznie stawiać zakłócenia w czterech różnych częstotliwościach. Tryb pracy systemu jest zautomatyzowany, i jest on całkowicie cyfrowy. Według deklaracji przedstawicieli KB Radar, jeden zestaw R-327 zabezpiecza obszar o średnicy 1500 km. R-237 ma również zdolność zakłócania sygnału systemów nawigacji satelitarnej jak NAVSTAR GPS czy GLONASS. Pojedynczy komplet systemu R-237 tworzą dwa pojazdy. W roli nośników użyto trzyosiowych białoruskich terenowych samochodów ciężarowych typoszeregu MAZ-6317. Jednym jest wóz antenowy, a drugim nośnik kabiny operatorskiej ze stanowiskami roboczymi obsługi. Ta liczy sześć osób, w tym: dwóch kierowców, dwóch operatorów, dowódca stacji i dowódca pododdziału.

Od początku tego roku seryjne systemy R-327 są dostarczane białoruskiemu wojsku. Według deklaracji Ministerstwa Obrony Republiki Białoruś ich liczebność wystarczy już do zabezpieczenia granicy państwowej na całej jej długości.

Teldat
reklama Leonardo
reklama BMS
reklama Leonardo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc