Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MILEX-2023 ‒ premiera systemu walki elektronicznej R-327 Kwietka

System WRE R-327 Kwietka na MILEX-2023. Z lewej wóz z kabiną operatorską, na prawo wóz antenowy. Fot. Goskomwojenprom.

Białoruski przemysł obronny od lat specjalizuje się w wojskowej radioelektronice, przede wszystkim w zautomatyzowanych systemach dowodzenia oraz systemach rozpoznania i walki radioelektroniczej. Dlatego także na XI Międzynarodowej Wystawie Uzbrojenia i Techniki Wojskowej MILEX-2023 (17–20 maja) nie mogła zabraknąć takiego sprzętu, w tym systemów zaprezentowanych premierowo, jak R-327 Kwietka.

System walki radioelektronicznej R-327 Kwietka skonstruowano w mińskiej spółce KB Radar. Jego przeznaczeniem jest rozpoznanie, lokalizacja i klasyfikacja środków łączności, a następnie ich zakłócanie. Chodzi zarówno o analogowe, jak i cyfrowe systemy łączności pasma VHF i zakresu częstotliwości 1,5÷30 MHz. R-327 może symultanicznie stawiać zakłócenia w czterech różnych częstotliwościach. Tryb pracy systemu jest zautomatyzowany, i jest on całkowicie cyfrowy. Według deklaracji przedstawicieli KB Radar, jeden zestaw R-327 zabezpiecza obszar o średnicy 1500 km. R-237 ma również zdolność zakłócania sygnału systemów nawigacji satelitarnej jak NAVSTAR GPS czy GLONASS. Pojedynczy komplet systemu R-237 tworzą dwa pojazdy. W roli nośników użyto trzyosiowych białoruskich terenowych samochodów ciężarowych typoszeregu MAZ-6317. Jednym jest wóz antenowy, a drugim nośnik kabiny operatorskiej ze stanowiskami roboczymi obsługi. Ta liczy sześć osób, w tym: dwóch kierowców, dwóch operatorów, dowódca stacji i dowódca pododdziału.

Od początku tego roku seryjne systemy R-327 są dostarczane białoruskiemu wojsku. Według deklaracji Ministerstwa Obrony Republiki Białoruś ich liczebność wystarczy już do zabezpieczenia granicy państwowej na całej jej długości.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc