Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Konferencja Air Defence Development of NATO’s Eastern Flank 2023

Konferencję NATO” #ADDNEF2023 zainaugurował gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur. Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

W dniach 30-31 maja w Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Air Defence Development of NATO’s Eastern Flank 2023 ‒ NATO" #ADDNEF2023. Patronat nad nią objęli Minister Obrony Narodowej i Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zaś partnerem strategicznym była Polska Grupa Zbrojeniowa. Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o. i miesięczniki „Wojsko i Technika” oraz „Lotnictwo Aviation International” byli wśród patronów medialnych przedsięwzięcia.

Anglojęzyczny tytuł konferencji ‒ Air Defence Development of NATO’s Eastern Flank 2023 (Rozwój Obrony Powietrznej na Wschodniej Flance NATO) nie może dziwić, ponieważ była ona prowadzona w języku angielskim, po angielsku wygłoszono większość referatów i wymieniano poglądy podczas paneli dyskusyjnych.

W panelach dyskusyjnych konferencji wzięli wysokiej rangi oficerowie reprezentujący m.in. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych Komponentu Powietrznego czy Agencję Uzbrojenia. Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

Konferencja, której organizatorem była Lotnicza Akademia Wojskowa, przy współudziale: Bałtyckiego Kolegium Obrony (Tartu, Estonia), Akademii Sił Powietrznych Henri Coandă (Brașov, Rumunia), Uniwersytetu Obrony (Brno, Czechy), Narodowego Uniwersytetu Obrony Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego (Kijów) oraz Narodowego Uniwersytetu Wojskowego im. Wasyla Lewskiego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)  zgromadziła ok. 200 wojskowych i cywilnych ekspertów z zakresu obrony powietrznej z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Rumunii, Słowacji, Estonii i Bułgarii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych producentów wyposażenia i sprzętu technicznego przeznaczonego do obrony powietrznej tj.: Lockheed Martin, MBDA, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i inni.

Konferencje otworzył rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, który stwierdził, że to naukowe wydarzenie o międzynarodowym wymiarze jest odpowiedzią uczelni na potrzeby środowiska bezpieczeństwa do aktywnej dyskusji ukierunkowanej na identyfikację zmian w zagrożeniach powietrznych oraz ocenę ich wpływu na kształtowanie zdolności obrony powietrznej do skutecznego przeciwdziałania nowym rodzajom zagrożeń. Rektor-komendant LAW podkreślił, że realizacja zróżnicowanych koncepcji modernizacji obrony powietrznej w różnych krajach, zwłaszcza wschodniej flanki NATO, wykazała potrzebę większej integracji tych działań. Według uczestników znaczenie tej integracji jeszcze bardziej wzrosło po inwazji Rosji na Ukrainę.

Konferencja zgromadziła ok. 200 wojskowych i cywilnych ekspertów z zakresu obrony powietrznej z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Rumunii, Słowacji, Estonii i Bułgarii.  Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

W trakcie dwudniowych obrad, realizowanych w formie paneli dyskusyjnych i referatów, uczestnicy dyskutowali o teraźniejszości i przyszłości (prognozie) obrony powietrznej Polski i NATO w odniesieniu do państw flanki wschodniej. Dyskusje zostały ukierunkowane na ważne aspekty mające wpływ na: zmiany w organizacji struktur obrony powietrznej, zwiększenie możliwości techniczno-bojowe systemów obrony przeciwlotniczej poprzez implementację nowoczesnych systemów rozpoznania, rażenia oraz zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Zagadnienia te były przedmiotem paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Powietrznych Komponentu Powietrznego, Agencji Uzbrojenia, a także reprezentanci krajowego i zagranicznego przemysłu zbrojeniowego.

Równie ważną kwestią dyskutowaną w trakcie obrad był model przyszłego systemu kształcenia personelu wojskowego w kontekście potrzeb obrony powietrznej. W tej kwestii przedstawiciele LAW i uczelni zagranicznych z Czech, Rumunii i Ukrainy przedstawili swoje koncepcje, wskazując jednoznacznie na potrzebę większego umiędzynarodowienia procesu kształcenia podchorążych oraz kadetów w ramach specjalnych programów.

Podczas NATO” #ADDNEF2023 zawarte zostało porozumienia o współpracy pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową a PIT-RADWAR S.A. Podpisali je gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, rektor-komendant LAW i dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu PIT-RADWAR. Fot. Andrzej Kiński

W podsumowaniu konferencji NATO” #ADDNEF2023 uczestnicy uznali, że taka forma spotkań jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń międzynarodowych, okazją do tworzenia wspólnych programów badawczych oraz zacieśnienia współpracy między siłami zbrojnymi, naukowcami i firmami z sektora zbrojeniowego. Potwierdzeniem tych deklaracji było podpisanie przez rektora-komendanta LAW gen. bryg. Krzysztofa Cura i prezesa zarządu PIT-RADWAR S.A. Przemysława Kowalczuka umowy o współpracy.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatu Lotniczej Akademii Wojskowej

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc