Zaloguj
reklama PIT-Radwar
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard w Poznaniu

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Otwarcie CSL to ważny etap nie tylko w rozwoju Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., ale przede wszystkim we wzmacnianiu potencjału Grupy PGZ w segmencie techniki pancernej i obsługi czołgów podstawowych, znajdujących się na wyposażeniu SZ RP. Centrum jest także przedsięwzięciem biznesowym i wizytówką owocnej współpracy technologicznej WZM S.A. z partnerami zagranicznymi.

Czołgi Leopard 2 stanowią istotną część wyposażenia polskich wojsk lądowych, a Centrum Serwisowo-Logistyczne jest jednym z elementów, który ma poszerzyć nasze zdolności do modernizacji i obsługi tego sprzętu. Pozyskane w ramach pracy CSL kompetencje w zakresie platform gąsienicowych zamierzamy wykorzystywać w naszych przyszłych projektach pancernych, nad którymi obecnie pracuje PGZ – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

Inwestycja obejmuje: specjalnie dedykowaną do obsługi czołgów halę wyposażoną w najnowocześniejszą, specjalistyczną infrastrukturę, Centrum Zespołów Napędowych, Autoryzowane Centrum Serwisowe, Magazyn Buforowy (części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych) oraz Centrum Szkolenia Specjalistycznego, zapewniające ciągłość działań w zakresie stałego zabezpieczenia potrzeb SZ RP.

Polska Grupa Zbrojeniowa, kierując się zasadą optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i przede wszystkim zabezpieczenia potrzeb SZ RP, rozdzieliła kompetencje produktowe bez naruszania zasady równego traktowania spółek. Czołgi Leopard 2A5 oraz zespoły napędowe do czołgów Leopard 2A4/2PL i 2A5 są kompetencją Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., natomiast za czołgi Leopard 2A4/2PL odpowiadają Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.

Dzisiejsza uroczystość jest ukoronowaniem wielomiesięcznych starań i zaangażowania całej załogi WZM S.A., PGZ S.A. oraz naszych zagranicznych partnerów. Wspólnymi siłami udało nam się wypracować rozwiązanie, które w wymierny sposób przełoży się na rozwój naszego przedsiębiorstwa jak i całej Grupy. Dziękuje wszystkim i życzę nam jak najwięcej tak spektakularnych sukcesów – powiedziała Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

W uroczystości otwarcia Centrum Serwisowo-Logistycznego uczestniczyła cała załoga WZM S.A., a uświetnili ją zaproszeni goście. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych, a także przedstawiciele świata akademickiego i mediów.

***

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia 58 spółek oraz posiada udziały w 32 innych (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty dla nowoczesnych sił zbrojnych.

Inauguracja prac Centrum Serwisowo-Logistycznego czołgów Leopard w Poznaniu

Inauguracja prac Centrum Serwisowo-Logistycznego czołgów Leopard w Poznaniu

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Inauguracja prac Centrum Serwisowo-Logistycznego czołgów Leopard w Poznaniu

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

(PGZ) Foto: PGZ
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc