Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Cele pozorne dla fregat

Wyrzutnia Mk 36 SRBOC z nabojami w gotowości na jednej z polskich fregat typu Oliver Hazard Perry. Fot. Tomasz Grotnik

26 października Agencja Uzbrojenia poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu nowej partii celów pozornych Rheinmetall Bullfighter lub równoważnych przeznaczonych do wyrzutni zamontowanych na fregatach rakietowych typu Oliver Hazard Perry.


W ramach upublicznionego ogłoszenia wiadomo, że Agencja Uzbrojenia poszukuje dostawcy 165 sztuk nabojów do zakłóceń pasywnych RF/IR kalibru 130 mm. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie dokumentacji do 22 listopada bieżącego roku. Zamawiający realizuje zakup poprzez procedurę ograniczoną – do etapu składania ofert mają zostać zaproszeni wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę sytuację, najprawdopodobniej będą to wyłącznie podmioty krajowe będące przedstawicielami producentów mających w swojej ofercie odpowiedni asortyment.

Jest to pierwszy zakup celów pozornych dla fregat typu Oliver Hazard Perry od 2017 roku. Wówczas umowa została zawarta z firmą Griffin Group S.A. Defence Sp. K. – był to jedyny oferent, który złożył ofertę.

Kwestia celów pozornych i ich wyrzutni na okrętach Marynarki Wojennej jest problematyczna. Poza fregatami typu Oliver Hazard Perry (Mk 36 SRBOC) inne jej jednostki pływające nie dysponują obecnie takimi możliwościami.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc