Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Tylko jedna oferta w programie Albatros

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Inspektorat Uzbrojenia, jedynym oferentem w programie Albatros pozostał Schiebel Elektronische Geräte. Fot. Schiebel

30 grudnia rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia, mjr Krzysztof Płatek, poinformował, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu dwóch zestawów bezzałogowych systemów klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania pozostał jeden oferent.

Do fazy składania ofert wstępnych Inspektorat Uzbrojenia zaprosił dwóch wykonawców: WB Electronics S.A. oraz Schiebel Elektronische Geräte GmbH. Ostatecznie spośród nich ofertę przesłał drugi z wymienionych podmiotów. Według dostępnych informacji, powodem wycofania się z rywalizacji był brak 100% pewności odnośnie możliwości dostarczenia proponowanych platform w zakładanym przez zamawiającego czasie.

Program Albatros został uruchomiony 15 grudnia ubiegłego roku. W jego ramach Inspektorat Uzbrojenia planuje zakup dwóch zestawów bezzałogowych systemów klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania (w tym jeden w opcji). Głównym zadaniem Albatrosa ma być rozpoznanie sił przeciwnika nad morzem i linią brzegową, a także wsparcie operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Z tego też względu maszyny mają otrzymać optoelektroniczną głowicę obserwacyjną, mieć możliwość użycia stacji radiolokacyjnej SAR (Synthetic Aperture Radar) oraz system łączności pozwalający na przekazywanie uzyskanych danych w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcy zaproszonemu do składania oferty wstępnej.

Według dostępnych informacji pojedyncza platforma o maksymalnej masie startowej do 200 kg może realizować wspomniane zadania. Obok zdolności do działania z terenu przygodnego, platformy (według danych z dialogu technicznego) powinny umożliwiać operowanie w warunkach panujących na okrętach dysponujących lądowiskami i infrastrukturą lotniczą, analogicznie jak załogowe śmigłowce pokładowe. Obecnie Marynarka Wojenna RP eksploatuje parę fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, które obok lądowisk mają także po dwa hangary do wiropłatów Kaman SH-2G Super Seasprite, natomiast certyfikowane lądowiska są też na korwecie patrolowej ORP Ślązak i okręcie dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Ponadto okręty ratownicze OORP Piast i Lech oraz szkolny ORP Wodnik dysponują lądowiskami, służącymi głównie w ewakuacji osób i przekazywaniu ładunków śmigłowcem, które być może będą w stanie przyjąć aparat o wskazanej masie.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc