Zaloguj

Rosyjskie kolaboracyjne formacje wojskowe przy Wehrmachcie i Waffen-SS

Rosyjskie kolaboracyjne formacje wojskowe przy Wehrmachcie i Waffen-SS

Rosyjskie kolaboracyjne formacje wojskowe przy Wehrmachcie i Waffen-SS

Przez cały okres trwania II wojny światowej Niemcy pojmali blisko 5,7 mln czerwonoarmistów, z których aż 3,3 mln zginęło w niemieckiej niewoli. Dodatkowo na okupowanych przez Niemców terenach ZSRS życie straciło około 6 mln cywili! Mimo to blisko milion obywateli Związku Sowieckiego podjęło kolaborację z Niemcami przeciwko Sowietom, a znaczną część z nich stanowili tak znienawidzeni przez nazistowską propagandę Rosjanie. Przy Wehrmachcie i Waffen-SS przez cały okres trwania wojny powstało kilkaset większych i mniejszych rosyjskich kolaboracyjnych formacji wojskowych.

22 czerwca 1941 r. niemiecki Wehrmacht wraz z wojskami sojuszniczymi uderzył na Związek Sowiecki na linii frontu rozciągającej się od fińskiej Karelii po rumuńską Besarabię. W ciągu kilku tygodni nieprzygotowana do obrony i ustawiona w ugrupowaniu ofensywnym Armia Czerwona po licznych klęskach rozpoczęła chaotyczny odwrót na wschód. Wojska niemieckie błyskawicznie przemieszczały się do przodu, zdobywając ogromne ilości uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz biorąc do niewoli setki tysięcy sowieckich żołnierzy. Tylko do końca trwania operacji ,,Barbarossa“, czyli do grudnia 1941 r., w niemieckie ręce wpadło około 3,5 mln czerwonoarmistów, a przez całą wojnę liczba ta wzrosła aż do 5,7 mln żołnierzy! Z powodu zbrodniczych planów nazistowskiej ideologii względem ZSRS i jej mieszkańców czerwonoarmistów tych czekał straszliwy los. Jeszcze w maju i czerwcu 1941 r. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu wydało kilka rozkazów, które regulowały sytuację wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Zgodnie z tymi zapisami komisarze
polityczni i członkowie partii bolszewickiej mieli być likwidowani na miejscu, a niemieccy oficerowie zostali zwolnieni z odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne popełnione na sowieckich obywatelach. Związek Sowiecki nie podpisał konwencji genewskiej z 27 lipca 1929 r. ,,O traktowaniu jeńców wojennych“, z racji czego Niemcy nie czuli się zobowiązani do jej przestrzegania w kwestii jeńców sowieckich...
Wzięci do niewoli czerwonoarmiści byli najpierw pędzeni na piechotę lub przewożeni w odkrytych wagonach do oddalonych często o setki kilometrów obozów jenieckich, gdzie następnie przebywali miesiącami w straszliwych warunkach sanitarnych z głodowymi racjami żywnościowymi, zmuszeni do niewolniczej pracy na rzecz machiny wojennej III Rzeszy. W krótkim czasie setki tysięcy z nich zginęło z powodu głodu lub szalejących po obozach epidemii. Nie lepszy los czekał ludność cywilną, która znalazła się na terenach ZSRS pod niemiecką okupacją. Zgodnie z nazistowskim ,,Generalnym Planem Wschodnim“ w ciągu 25 lat po podbiciu Związku Sowieckiego zakładano praktycznie całkowite oczyszczenie nowej ,,niemieckiej przestrzeni życiowej“ z ludności pochodzenia słowiańskiego oraz germanizację pozostałej. Dokonać tego chciano poprzez jej całkowitą, fizyczną eksterminację za pomocą masowych mordów i niewolniczej pracy lub wysiedleń za Ural na Syberię. Następnie obszary te miały zostać skolonizowane przez niemieckich osadników, a Rosja w jakiejkolwiek formie
miała się już nigdy nie odrodzić...

Hilfswillige

W obliczu bezwzględnych i przerażających niemieckich planów względem ZSRS i jego ludności niezwykle dziwne może wydawać się to, że na kolaborację z niemieckim okupantem przez cały okres wojny według oficjalnych danych zdecydowało się prawie milion obywateli ZSRS! Już w pierwszych dniach niemieckiej ofensywy na Związek Sowiecki tysiące czerwonoarmistów bez jednego wystrzału poddawało się nazistowskiemu najeźdźcy lub po prostu przechodziło na jego stronę! Znaczna część z nich od razu deklarowała chęć wspólnej walki z Sowietami ramię w ramię z niemieckimi żołnierzami, co wywołało ogromne zdziwienie wśród samych Niemców.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc