Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Bundeswehra testuje laser okrętowy przeciwko dronom

Kontener z demonstratorem systemu wysokoenergetycznej broni laserowej HEL. Fot. MBDA Deutschland

27 października spółka MBDA Deutschland poinformowała oficjalnie o próbach systemu laserowego, prowadzonych w sierpniu tego roku. Wówczas po raz pierwszy w historii Bundeswehra z powodzeniem użyła broni laserowej z okrętu wojennego.

Do prób wytypowano fregatę Sachsen (F219) typu 124. 17 czerwca tego roku weszła ona do Marinearsenal (MARs) w Kilonii, gdzie ze śródokręcia jednostki zdjęto dwa stelaże Mk 141 do łącznie ośmiu pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon. Tak uzyskane miejsce wykorzystano do instalacji demonstratora broni laserowej zintegrowanego z 20-stopowym kontenerem, który został zainstalowany na wstępnie przygotowanej ramie na pokładzie.

W ramach prób, 30 sierpnia Sachsen z powodzeniem atakowała drony w bliskiej i dużej odległości na Bałtyku u wybrzeży poligonu w Putlos. Za rozwój demonstratora broni laserowej odpowiada grupa robocza ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Hochenergielaser Marinedemonstrator, w skład której wchodzą MBDA Deutschland GmbH i Rheinmetall Waffe Munition GmbH.
Przyszły system wysokoenergetycznej broni laserowej HEL (High Energy Laser) dla Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec jest szczególnie przydatny do obrony przed dronami, ich rojami lub atakującymi motorówkami na bliskim i dalekim dystansie. Można jednak zwiększyć jego moc i wykorzystać do niszczenia pocisków kierowanych lub moździerzowych.

Wspólna faza integracji i testów demonstratora morskiego rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2021 roku, którą zespół integracyjny ARGE zakończył udanym testem FAT (Factory Acceptance Test) na poligonie w Unterlüß. Następnie dokonano integracji demonstratora na fregacie Sachsen w Kilonii. W lipcu bieżącego roku odbyła się pierwsza kampania testowa w zatoce Eckernförde w Surendorfie na poligonie WTD71 (Wehrtechnische Dienststelle 71). Podczas testów zweryfikowano działanie poszczególnych sensorów, w tym systemu głowic optoelektronicznych i radaru. Ponadto testowano współdziałanie wszystkich elementów i procedur całego łańcucha od wykrycia celu do jego ostrzelania. Testy obejmowały dużą liczbę realistycznych scenariuszy bojowych. Ich planowanie i dostarczanie różnego rodzaju celów na lądzie, na morzu i w powietrzu przeprowadziło i zorganizowało BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec). Za testy odpowiedzialny był WTD71.

Próby wysokoenergetycznej broni laserowej będą trwały do połowy 2023 roku. W kolejnych kampaniach demonstrator będzie poddawany testom w kolejnych scenariuszach. Po nich zostaną podjęte dalsze działania na drodze do w pełni funkcjonalnej, operacyjnej broni laserowej.

Podział udziałów pracy w ARGE na efektorze jest mniej więcej równy. MBDA Deutschland odpowiada za akwizycję i śledzenie celów, konsolę sterującą oraz połączenie demonstratora HEL z systemem dowodzenia i kontroli. Rheinmetall jest odpowiedzialny za system celowania, prowadzenie wiązki i kontener demonstratora, jak również mechaniczną i elektryczną integrację demonstratora na pokładzie fregaty Sachsen, a docelowo także źródła lasera wysokoenergetycznego wraz z jego obwodem.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc