Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Powitanie nowego dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT
7 maja w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu kadra i pracownicy resortu obrony narodowej przywitali na uroczystej zbiórce nowego dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr. Krzysztofa Stańczyka.

- Dziękuję wszystkim za wsparcie, za merytoryczne wykonywanie obowiązków. Dziękuje wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej. Obiecuję, że się nie zmienię, będę jeszcze więcej pracował, jeszcze więcej wymagał od siebie. Przed Wojskami Obrony Terytorialnej wyzwanie jakim jest certyfikacja. W historii Sił Zbrojnych RP nie było jeszcze sytuacji, gdzie był sprawdzany i certyfikowany cały rodzaj Sił Zbrojnych. Mam nadzieję, że temu wyzwaniu wspólnie sprostamy – podkreślił gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk.

Fot. DWOT

3 maja w dniu Święta Konstytucji gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk odebrał akt mianowania na Dowódcę WOT z rąk rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jest trzecim dowódcą tej formacji, która powstała w 2017 roku jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP.

Gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Jest też absolwentem Akademii Sztuki Wojennej. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył również w 6 Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu zmian misji poza granicami kraju: w Syrii, Iraku i Afganistanie.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy od 2017 roku. Początkowo pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. 11 września 2023 roku objął stanowisko I zastępcy dowódcy wojsk obrony terytorialnej, miesiąc później został wyznaczony na pełniącego obowiązki dowódcy WOT-u.

Fot. DWOT

W skład Wojsk Obrony Terytorialnej, którymi dowodzi gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk wchodzi:

- Dowództwo WOT w Zegrzu,
- batalion dowodzenia WOT w Zegrzu,
- osiemnaście brygad obrony terytorialnej - z czego 4 brygady (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, 19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, 20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej) tworzą tzw. Komponent Obrony Pogranicza - dedykowany obronie granicy państwowej i rejonów przygranicznych,
- Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych „GRYF”,
- dwa centra szkolenia (Centrum Szkolenia WOT w Toruniu i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu),
- Szkoła Podoficerska „SONDA”,
- Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu (orkiestra reprezentacyjna WOT i kompania honorowa WOT).

W trakcie tworzenia są dwie kolejne brygady obrony terytorialnej: 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Z inicjatywy gen. bryg. dr Krzysztofa Stańczyka i dzięki jego staraniom Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymało 1 marca br. sztandar wojskowy.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Obecnie w WOT służy ok. 40 000 tys. żołnierzy, z czego ok 35 000 tys. stanowią żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, niecałe 5 000 tys. – to żołnierze zawodowi, a kilkaset –żołnierze aktywnej rezerwy. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: informacja prasowa DWOT

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc