Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Poselska interpelacja w sprawie modernizacji Marynarki Wojennej

Fot. Łukasz Pacholski

28 marca na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano poselską interpelację autorstwa Daniela Milewskiego (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie modernizacji Marynarki Wojennej.

W powyższym dokumencie, który wpłynął do Kancelarii Sejmu 21 marca, czytamy - Marynarka Wojenna broni interesów państwa na polskich obszarach morskich. Powierzono jej także morską obronę wybrzeża. Jest również formacją przygotowaną do udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami Sił Zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi utrzymuje także zdolność do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim.

W związku powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

  1. Jakie są główne cele modernizacji polskiej Marynarki Wojennej?
  2. Jakie konkretne zakupy, projekty lub inwestycje są planowane lub realizowane w ramach modernizacji Marynarki Wojennej?
  3. Jaka jest ocena stanu technicznego i bojowego obecnych jednostek Marynarki Wojennej?
  4. Jakie są plany dotyczące rozbudowy floty okrętowej, w tym nowych nabytków i modernizacji istniejących jednostek?
  5. Jakie są priorytety modernizacji w obszarze zdolności bojowych, wyposażenia i infrastruktury Marynarki Wojennej?
  6. Jakie są kierunki rozwoju technologicznego, które mają być wykorzystane w procesie modernizacji Marynarki Wojennej?
  7. Jakie działania podejmuje rząd w celu zapewnienia odpowiedniej wyszkolenia i kadr dla nowoczesnej Marynarki Wojennej?
  8. Jakie są plany w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze modernizacji i rozbudowy polskiej Marynarki Wojennej?
  9. Jaka jest ocena skutków modernizacji Marynarki Wojennej dla zdolności obronnych Polski i jej bezpieczeństwa morskiego?
  10. Czy istnieją plany długoterminowe dotyczące utrzymania i eksploatacji nowoczesnej floty marynarki wojennej?

Przypomnijmy, od kilku lat widać rosnące nakłady budżetowe na modernizację Marynarki Wojennej. Zaowocowały one m.in. zamówieniem trzech fregat rakietowych, sześciu niszczycieli min, dwóch okrętów rozpoznawczych czy serii holowników. Dodatkowo zakupy objęły kolejne rakietowe zestawy obrony wybrzeża oraz cztery śmigłowce Leonardo AW101 i dwa samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340AEW&C. Według dostępnych informacji, w bieżącym roku można spodziewać się ogłoszenia postępowania przetargowego na nowe okręty podwodne i (być może) wielozadaniowe śmigłowce pokładowe, które kryją się pod kryptonimem Kondor czy kontynuacji zakupów AW101.

Tylko w przypadku jednostek pływających, w najbliższych latach, można spodziewać się ogłoszenia programu zakupu nowych okrętów hydrograficznych, wsparcia logistycznego, zbiornikowca, okrętu ratowniczego czy stacji demagnetyzacyjnej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc