Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Miny MMD-P do naprawy

Fot. Politechnika Gdańska Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

5 czerwca Komenda Portu Wojennego Świnoujście poinformowała o podpisaniu umowy z Politechniką Gdańską Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności w sprawie realizacji prac przy morskich minach pomiarowych MMD-P.


Powyższa umowa została zawarta 30 maja i ma wartość 4,5 mln PLN brutto. Prace mają zostać zrealizowane w latach 2023-2025. W procesie udzielenia zamówienia zastosowano procedurę negocjacji bez publikacji ogłoszenia. Prace mają obejmować diagnostykę, naprawę i modyfikację MMD-P w Portach Wojennych w Świnoujściu oraz Gdyni, a także na wybranych okrętach Marynarki Wojennej i w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dla specjalistów z Politechniki Gdańskiej to kolejne zlecenie związane z pracami przy MMD-P. Pierwsze zamówienie zawarto w 2015 roku, kiedy zlecono naprawę główną wraz ze stanowiskiem do ich obsługi (prace zakończono w grudniu 2016 roku). W latach 2019-2021 wykonano kolejne usługi diagnostyczne i naprawcze (4 egzemplarze, a zamawiającym była Komenda Portu Wojennego Gdynia). W 2020 roku dokonano przeglądu trenażera przygotowania i użycia MMD-P, który znajduje się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szczegóły nowego zamówienia pozostają niejawne. Najprawdopodobniej mowa o unifikacji wszystkich MMD-P, które znajdują się na wyposażeniu Marynarki Wojennej oraz AMW.

Morska Mina Denna - Pomiarowa (MMD-P) jest przeznaczona do zdalnego pomiaru i rejestracji pól fizycznych okrętów oraz pól trałujących trałów niekontaktowych. Stanowi ona istotne narzędzie pozwalając na ocenę poziomu pól fizycznych okrętów (jako elementu obrony biernej okrętu) oraz umożliwia ocenę skuteczności oraz sposobu użycia holowanych systemów trałowych oraz stacji hydrolokacyjnych w działaniach przeciwminowych. Trenażer składa się łącznie z czterech stanowisk, w skład których wchodzi wersja szkolna MMD-P (przekrój) oraz wersja treningowa MMD-P (gotowa do użycia w warunkach rzeczywistych). Trenażer pozwala na organizację zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotów specjalistycznych oraz kursów doskonalących w oparciu o bazę dydaktyczną AMW, bez ingerencji w działanie jednostek wojskowych oraz wykorzystanie w procesie szkolenia szkolnej i treningowej wersji miny MMD-P. Konfiguracja Trenażera pozwala na realizację szkolenia zarówno w przygotowanym pomieszczeniu Pracowni Broni Podwodnej, jak i w morzu w trakcie faktycznego stawiania i podjęcia miny z pokładu jednostki pływającej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc