Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Leonardo ma ofertę dla Sił Zbrojnych RP i polskiego przemysłu

Leonardo (śmigłowiec AW159 Wildcat)

Podczas konferencji pt. „Lotnictwo Nowej Generacji – Strategie, Technologie, Rozwiązania”, która odbyła się 12 października br. w Warszawie, prezes Leonardo Poland Sp. z o.o. Marco Lupo zaprezentował rozwiązania techniczne dotyczące śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych, które firma z Włoch oferuje polskiemu wojsku. Do swojej oferty koncern przekonuje nie tylko samymi produktami, ale proponuje także transfer technologii, udział polskich firm w produkcji wiropłatów i bezzałogowców, a także włączenie polskich spółek w łańcuch dostaw Leonardo.


Oferta śmigłowców Leonardo obejmuje propozycje firmy w trzech programach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP: Kruk, Perkoz i Kondor. W przypadku pierwszego chodzi o maszynę AW249, drugiego – AW139, a trzeciego – AW159 (w Royal Navy służące jako Wildcat). Dwa ostatnie to wiropłaty wykorzystywane przez wielu klientów, w przypadku AW139, także cywilnych.

Programy Kruk, Perkoz i Kondor

Leonardo zapewnia, że dwa typy śmigłowców (wielozadaniowy AW139 i bojowy AW249) mogłyby być produkowane w należących do koncernu zakładach PZL-Świdnik S.A., który w bieżącej działalności produkcyjnej korzysta z łańcucha dostaw złożonego z wielu polskich przedsiębiorstw. PZL-Świdnik od prawie 70 lat zajmuje się projektowanie, produkcją, modernizacją i kastomizacją śmigłowców, a teraz włoska firma proponuje utworzenie w zakładach dwóch nowych linii produkcyjnych. W przypadku śmigłowca bojowego AW249 Leonardo proponuje szeroki udział polskiego przemysłu w projekcie, a kooperacja miałaby rozpocząć się już na etapie projektowania maszyny. Firmy z Polski miałyby udział także w rozwoju, dostosowywaniu, testowaniu, produkcji elementów i podzespołów, montażu, wsparciu logistyczno-technicznym, szkoleniu. Oferta Leonardo otwiera przed Polską także udział w produkcji śmigłowców AW249 dla klientów eksportowych.

Wizja śmigłowca bojowego AW249. Il.: Leonardo

Wizja śmigłowca bojowego AW249. Il.: Leonardo

O ile w przypadku AW249 mówimy o śmigłowcu, który dopiero powstanie w przyszłości, o tyle jeżeli chodzi o wielozadaniową maszyną AW139, to trzeba stwierdzić, że jest to światowy bestseller. Leonardo podaje, że obecnie śmigłowce tego typu eksploatowane są przez 280 operatorów w 70 krajach świata. Leonardo proponuje tutaj stopniowe zastępowanie śmigłowców typu W-3 Sokół maszynami AW139. W ten sposób Wojsko Polskie dołączyłoby do globalnej rodziny użytkowników statków powietrznych tego typu. Należą do niej siły zbrojne wielu państwa wchodzących w skład NATO, co oznacza możliwość wymiany doświadczeń z sojusznikami, a także interoperacyjność.
– Nasza propozycja, nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego na bazie platformy AW139, opiera się na całkowitej "polonizacji" platformy wielozadaniowej w celu uzyskania produktu w 100% Made in Poland. Oznacza to, że: produkcja, montaż, projektowanie i dostosowanie do krajowych wymagań oraz usługi wsparcia i serwis będą wykonywane przez polskie firmy. Nie tylko PZL-Świdnik, ale także ważne i strategiczne polskie przedsiębiorstwa mogą być głęboko zaangażowane, jak na przykład Grupa PGZ czy ITWL – mówi Marco Lupo, prezes Leonardo Poland.

Program dotyczący pozyskania śmigłowców bojowych Kruk to z kolei szansa dla Polski do przyłączenia się – poprzez współpracę z Leonardo – do jedynego realizowanego obecnie europejskiego programu śmigłowcowego. Projekt śmigłowca bojowego AW249 dla sił zbrojnych Włoch (Włosi chcą wymienić używane dzisiaj śmigłowce AW129 Mangusta) jest realizowany pod nadzorem ministerstwa obrony w Rzymie, ale wersja maszyny przeznaczona dla polskiego wojsk mogłaby być realizowana w zakładach PZL-Świdnik.

Śmigłowiec wielozadaniowy AW139. Fot.: Leonardo

Śmigłowiec wielozadaniowy AW139. Fot.: Leonardo

Leonardo przekonuje, że im wcześniej Polska przystąpi do programu AW249, tym większy będzie miała wpływ na jego przebieg. Większe będą także korzyści wynikające ze współpracy, przede wszystkim przemysłowe i finansowe. Jeżeli zakłady PZL-Świdnik pozyskają kompetencje do produkcji tych maszyn, to śmigłowce AW249 z fabryki w Polsce będą mogły być eksportowane również w ramach transakcji międzyrządowych, w których stroną będzie polski rząd. Taką samą możliwość zresztą Leonardo oferuje w przypadku AW139.

– Udział w tym projekcie pozwoliłby Polsce utrzymać się w czołówce technologii wiropłatów i być graczem pierwszoligowym również ze względu na złożoność śmigłowca bojowego. Wybór gotowego rozwiązania oznaczałby, jedynie wydatek z budżetu. Inwestowanie we współpracę przemysłową w celu opracowania nowego polskiego śmigłowca bojowego pozwoliłoby na uzyskanie długoterminowych korzyści dla gospodarki narodowej, możliwości zatrudnienia, zdobycia know-how, a następnie eksportu polskiego wariantu śmigłowca. Zapewniłoby to większe bezpieczeństwo narodowe i suwerenność, również w zakresie własności intelektualnej. Stanowiłoby to łatwy pomost dla dalszego rozwoju technologicznego i uczyniłoby z Polski jednego z głównych graczy w Europie i w ramach NATO jako potencjalnego partnera dla nowych programów w przyszłości – podkreśla Marco Lupo, szef Leonardo Poland.

Kokpit śmigłowca AW139. Fot.: Leonardo

Kokpit śmigłowca AW139. Fot.: Leonardo

Jak już wspomniano powyżej, w ramach programu Kondor Leonardo proponuje Marynarce Wojennej RP wielozadaniowy śmigłowiec morski AW159. Maszyna ta została zaprojektowana tak, żeby sprostać trudnym warunkom panującym na morzu (w przypadku Royal Navy śmigłowce AW159 Wildcat są wykorzystywane nawet przy 6. stanie morza) i zapewnić użytkownikowi przewagę informacyjną. W wersji bazowej maszyna jest wyposażona w radar elektronicznego skanowania 360 stopni oraz systemy ASW i ASuW. Leonardo zapewnia jednak, że śmigłowce dla MW RP mogą zostać skonfigurowane według wymagań w zakresie sensorów i systemów uzbrojenia. Ponadto w Polsce będą mogły zostać ustanowione zdolności w zakresie obsługi technicznej, a także, w ograniczonym zakresie, kompetencje produkcyjne.

Bezzałogowe Systemy Powietrzne

Leonardo w swoim portfolio produkowanym ma także bezzałogowe statki powietrzne, które oferuje Siłom Zbrojnym RP. Firma nie tylko produkuje własne bezzałogowce, ale również uczestniczy w europejskich przedsięwzięciach w tym zakresie, np. w programach MALE RPAS czy FCAS.

– Bezzałogowe wiropłaty i systemy powietrzne to szybko rozwijająca się technologia, dlatego ten potencjał będzie rozwijany w PZL-Świdnik dzięki dostępowi do najnowszych technologii i rynków międzynarodowych zapewnionych przez potencjał Leonardo. Możliwości współpracy załogowych statków powietrznych z bezzałogowymi systemami, to coś, co Leonardo już opracowuje i testuje dla swoich śmigłowców. Polska skorzystałaby z tych zdolności również w oparciu o wymogi krajowe – mówi Marco Lupo.

Falco Xplorer - bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE. Fot.: Leonardo

Falco Xplorer - bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE. Fot.: Leonardo

Jednym z bezzałogowcow oferowanych Polsce przez Leonardo jest Falco Xplorer (to bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE), którego maksymalna masa startowa wynosi 1,3 t, a maksymalna wysokość lotu w przypadku tego statku powietrznego wynosi ponad 24 tys. stóp. Falco Xplorer może realizować loty trwające ponad 24 godziny. Firma z Włoch podkreśla, że to sprzęt, który został w całości zaprojektowany przez Leonardo. Dotyczy to nie tylko płatowca, ale też wszystkich sensorów, systemu zarzadzania misją i naziemnej stacji kontroli. Pierwszy lot bezzałogowca został zrealizowany w lutym br. Leonardo informuje, że obecnie prowadzony jest cykl lotów testowych Falco Xplorera, które umożliwią uzyskanie certyfikacji STANAG 4671.

Xplorer będzie najmłodszym członkiem rodziny bezzałogowców Falco, taktycznych bezzałogowych statków powietrznych produkowanych przez Leonardo. System Falco w pierwszej wersji jest dzisiaj eksploatowane przez pięć państw, a jego następca, Falco EVO został wybrany do realizacji misji humanitarnej ONZ MONUSCO. Był on również używany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Wybrzeża (Frontex) do monitorowania nielegalnej imigracji. Producent podaje, że obecnie na świecie eksploatowanych jest ponad 50 bezzałogowców z rodziny Falco. Część z nich nie należy bezpośrednio do klientów, lecz pozostaje własnością firmy Leonardo, która na zlecenie klienta zapewnia obsługę bezzałogowców i tym samym świadczy usługę pozyskiwania informacji rozpoznawczych. Falco Xplorer jest dostępny dla Polski także w tym drugim wariancie.

Leonardo podkreśla, że Falco Xplorer nie jest objęty ograniczeniami wynikającymi z amerykańskich przepisów handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations – ITAR) i jednocześnie spełnia kryteria Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych (Missile Technology Control Regime – MTCR) klasy II. W praktyce oznacza to, że Falco Xplorer może być eksportowany do znacznie szerszego grona klientów, niż może to mieć miejsce w przypadku produktów objętych regulacjami ITAR.

Leonardo rozwija także platformę bezzałogową opartą na śmigłowcu SW-4, a PZL-Świdnik jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i przetestowanie pierwszego polskiego bezzałogowego śmigłowca SW-4 Solo, który został wybrany przez ministerstwa obrony Włoch i Wielkiej Brytanii do zademonstrowania zdolności w zakresie nadzoru morskiego podczas pierwszego programu obronnego finansowanego przez UE - OCEAN 2020. SW-4 Solo wykonał swoje zadanie, a w przyszłości maszyna ta będzie przechodziła dalsze testy.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Leonardo ma ofertę dla Sił Zbrojnych RP i polskiego przemysłu”

  1. Program Kondor to logiczny duet Wildcat/Merlin, Kruk opcja włoska najkorzystniejsza gospodarczo, ale wszystko do kupy wyjdzie drożej niż Gaurdiany, nasz interes to W-3,modernizacja i.nowe Sokoły, zachodnie koncerny wciskają nam kit bez dwóch zdań.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc