Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa pomiędzy PCO a Grupą WB na dostawę głowic optoelektronicznych do systemów wieżowych ZSSW-30

21 listopada Grupa WB podpisała z, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółką PCO S.A. wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Kontrakt jest bezpośrednio związany z realizacją umowy na dostawę 70 kołowych wozów bojowych Rosomak z systemami wieżowymi ZSSW-30, zawartej 5 lipca br.

Z ramienia Grupy WB, reprezentowanej przez spółkę WB Electronics S.A., umowę podpisał jej prezes Piotr Wojciechowski, zaś PCO S.A. prezes zarządu Witold Słowik. W ceremonii uczestniczył także Jakub Roszkowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dwaj prezesi wymieniają się podpisanymi umowami.

Prezesi PCO S.A. Witold Słowik (po lewej) i Grupy WB Piotr Wojciechowski wymieniają się podpisanymi egzemplarzami umowy. Fot. Andrzej Kiński.

Zamówienie dotyczy dostawy 70 kompletów, składających się z głowicy optoelektronicznej dowódcy GOD-1 Iris i głowicy optoelektronicznej działonowego GOC-1 Nike. Okres realizacji umowy to lata 2023-2026, a jej wartość to ponad 206 mln PLN brutto. Zgodnie z zapisami umowy, pięć pierwszych kompletów ma zostać dostarczonych do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, kolejnych 16 w 2024 r., 28 w 2025 r. i ostatnich 21 w 2026 r. Spółki Grupy WB (m.in. WB Electronics S.A. i Arex Sp. z o.o.) dokonają integracji dostarczonych głowic z innymi elementami systemu kierowania ogniem wież ZSSW-30, a następnie zostaną one zamontowane w wieżach kompletowanych przez Hutę Stalowa Wola S.A.

Umowa na dostawę 70 kołowych wozów bojowych Rosomak z wieżami bezzałogowymi ZSSW-30 została zawarta 5 lipca br. pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Huta Stalowa Wola S.A. (lider), WB Electronics S.A. i Rosomak S.A. Ma ona wartość blisko 1,7 mld PLN brutto, a okres jej realizacji to lata 2024-2027, aczkolwiek przedstawiciele konsorcjum zadeklarowali w momencie podpisania, że dołożą wszelkich starań, aby pierwszych pięć kołowych bojowych wozów piechoty z nowymi wieżami trafiło do jednostek już w przyszłym roku. Koszt zakupu pojazdów nie wchodzi w zakres umowy, ponieważ będą to wozy pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych RP, wyprodukowane wcześniej w wersji bazowej przez Rosomak S.A. Zakłady z Siemianowic Śląskich zrealizują proces dostosowania podwozi bazowych do montażu wież i przekażą je w takiej postaci do HSW S.A. Tam przejdą proces integracji z systemami wieżowymi i cykl testów poprzedzających przekazania zamawiającemu. Wieże zostaną wyprodukowane przez Hutę Stalowa Wola i firmy wchodzące w skład Grupy WB, przy udziale poddostawców krajowych (m.in. PCO S.A., MESKO S.A.) i zagranicznych (Northrop Grumman, Rafael ADS). Umowa z 5 lipca jest pierwszą umową wykonawczą w ramach umowy ramowej, opiewającej na dostawę 341 systemów wieżowych ZSSW-30 do kbwp Rosomak.

Zamówienie na Rosomaki z wieżami ZSSW-30 (zbiam.pl)

Głowica optoelektroniczna

Przedmiotem dostawy będą najnowsze, seryjne modyfikacje urządzeń, w tym głowica dowódcy GOD-1 z nową obudową i zmianami w konstrukcji oraz kompletacji. Fot. PCO S.A.

W przypadku tak złożonego systemu uzbrojenia, jakim jest wieża ZSSW-30, realizacja umowy wykonawczej wymaga jednak zawarcia szeregu umów z poddostawcami i podwykonawcami. Ze względu na fakt, że Grupa WB odpowiada w programie wieży ZSSW-30 za system kierowania ogniem, to właśnie jej przypadło zawarcie stosownej umowy z kluczowym poddostawcą w tym obszarze – spółką PCO S.A.

‒ Dzisiejsza umowa jest dla PCO S.A. jedną z kluczowych. Jako spółka z dużym doświadczeniem, mamy nadzieję, że dzięki kontraktowi w przyszłości, wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej, otrzymamy znacznie większe zamówienia. Niebawem także Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i chcemy być także częścią tego programu – powiedział Witold Słowik, prezes PCO S.A.

‒ Obydwa zamówione urządzenia optoelektroniczne powstałe w PCO S.A. mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Zapewniają wysoką wyrazistość i jednorodność obrazu. Zastosowane w GOD-1 i GOC-1 rozwiązania oraz technologie są wynikiem krajowych prac dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działań polskich żołnierzy – podkreślił Witold Słowik i dodał: Decyzja o zastosowaniu w ZSSW-30 głowic optoelektronicznych produkcji PCO S.A., uwzględniała nasze wcześniejsze doświadczenia. Musimy się wciąż rozwijać i będziemy uruchamiać kolejne prace badawczo-rozwojowe związane z udoskonalaniem naszych rozwiązań.

Z kolei Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB dodał: Podpisaliśmy dzisiaj ważną umowę, która jest owocem wieloletniej świetnej współpracy Grupy WB z  PCO S.A. To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład w ten projekt PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez Grupę WB, a następnie implementowane do ZSSW-30.

‒ Dzisiejsza uroczystość, to potwierdzenie, że dobrze wykonujemy stawiane przed nami zadania. Największe sukcesy osiąga się razem. Takim przykładem jest właśnie system wieżowy ZSSW-30, który jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym, jest także dowodem, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości rozwiązania, które w skokowy sposób zwiększają zdolności naszej armii do skutecznej obrony naszych granic i granic NATO – powiedział Jakub Roszkowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Każda z zamówionych głowic, wchodzących w skład zaawansowanego systemu kierowania ogniem wieży ZSSW-30, integruje kamery dzienną i termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Głowica GOD-1 zostanie dostarczona w najnowszej odmianie, którą można rozpoznać po osłonie o nowym kształcie, ale liczne zmiany wprowadzono także w jej konstrukcji.

Nie jest to bynajmniej pierwsze zamówienie na komplety przyrządów GOC-1/GOD-1 do zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30, jakie otrzymało PCO S.A. 13 lipca warszawska firma zawarła umowę na dostawę czterech zestawów o wartości ponad 10 mln PLN brutto z Grupą WB. Posłużą one do skompletowania czterech wież tego typu do przedseryjnych nowych bojowych pływających wozów piechoty Borsuk, które powstają na mocy aneksu nr 13/2022 z 28 kwietnia 2022 r. do umowy na realizację pracy rozwojowej z 28 października 2013 r. Wozy te trafić mają do pododdziałów 16. Dywizji Zmechanizowanej na testy operacyjne w przyszłym roku. Cztery przedseryjne NBPWP Borsuk w ramach pracy badawczo-rozwojowej (zbiam.pl)

Tekst na podstawie komunikatu Grupy WB i PCO S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc