Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Symulator Broni Podwodnej w AMW do modernizacji

1 z 6 kabin Symulatora Broni Podwodnej w Akademii Marynarki Wojennej. Foto: AMW

18 marca br. Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała o udzieleniu zamówienia na Naprawę Symulatora Broni Podwodnej w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jedyną ofertę w przetargu o wartości 738 tys. zł brutto złożyło Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.

Wprawdzie pierwotnie oferta ta przekraczała budżet komendy portu o 38 tys. zł brutto, ale najwyraźniej w drodze negocjacji strony doszły do porozumienia. Ostatecznie CMTM PG obniżyła ofertę do poziomu 700 tys. zł brutto.

Prace objęte zamówieniem to wymiana komputerów i sprzętu multimedialnego, a także aktualizacja oprogramowania symulatora, która stanowi istotny zakres prac i dotyczy rozszerzenia możliwości symulacji nowych bądź zmodernizowanych w ostatnim czasie systemów broni podwodnej wprowadzonych do użytkowania w Marynarce Wojennej RP.

Zwycięstwo Politechniki Gdańskiej Centrum Morskich Technologii Militarnych nie powinno nikogo dziwić, ponieważ to pracownicy Zespołu Hydroakustyki CMTM PG przed laty w całości zbudowali i oprogramowali ten symulator.

– Zespół pracowników, którym kieruję na co dzień jako kierownik Katedry Systemów Sonarowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (na rzecz obronności kraju działający w strukturze CMTM PG pod nazwą Zespołu Hydroakustyki) posiada wszelkie kompetencje do wykonania przedmiotowego zamówienia, które de facto jest dogłębną modernizacją symulatora broni podwodnej – mówi dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc