Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Stanowisko PGZ S.A. ws. realizacji programu pozyskania ZROP-KZ pk. NAREW

Włączając się do dyskusji, która w ostatnim czasie toczy się w mediach, poniżej przedstawiamy stanowisko PGZ S.A. w odniesieniu do omawianych publicznie wariantów realizacji programu pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) pk. NAREW.

PGZ jest w pełni gotowa do budowy systemu ZROP-KZ pk. NAREW. Rozwiązanie proponowane przez PGZ oparte jest na dwóch filarach:

 1. opracowanym w Polsce systemie dowodzenia C2, co pozwoli na stworzenie szerokich możliwości eksportowych finalnego produktu – rakietowego systemu przeciwlotniczego, zdolnego do współpracy z różnymi typami nowoczesnych rakiet.
 2. Integracji efektora – rakiety krótkiego zasięgu, pozyskanego we współpracy z jednym z renomowanych producentów zagranicznych i docelowo całkowicie spolonizowanego.

PGZ wypracowała stosowne partnerstwa i porozumienia z potencjalnymi dostawcami systemów rakietowych dla ZROP-KZ pk. NAREW. Porozumienia te dotyczą możliwości pozyskania technologii rakietowej i gwarantują dalszą modyfikację i rozwój wskazanych konstrukcji, co wpisuje się w kluczowy dla programu aspekt suwerenności w zakresie cyklu życia produktu i systemów tej klasy w SZ RP.

PGZ zainwestowała oraz inwestuje setki mln złotych w rozwój technologii rakietowych w Polsce, realizując projekty własne, w ramach umów z NCBiR oraz wykorzystując doświadczenie wynikające z  umów offsetowych.

Realizacja programu pozyskania ZROP-KZ pk. NAREW umożliwi:

 • budowę krajowego potencjału w zakresie produkcji, modyfikacji i rozwoju rakiet krótkiego zasięgu, na bazie pozyskanej licencji, co postawi Polskę w pozycji istotnych producentów sprzętu wojskowego tej kategorii,
 • otwarcie realnych perspektyw do produkcji w kraju tzw. niskokosztowych efektorów - rakiet średniego zasięgu na potrzeby systemu wyższego szczebla ZROP-SZ pk. WISŁA,
 • spełnienie przez PGZ oczekiwań oraz wymagań stawianych krajowemu przemysłowi zbrojeniowemu przez SZ RP,
 • perspektywiczny i długofalowy rozwój technologiczny m.in. w segmencie radiolokacji, elektrooptyki, mechaniki, aerodynamiki, automatyki, chemii paliw i innych obszarach powiązanych bezpośrednio bądź pośrednio z programem pk. NAREW.

Ta formuła realizacji programu zapewni w rezultacie m.in.:

 • suwerenność opracowania, produkcji, serwisu i użycia systemów ZROP-KZ pk. NAREW,
 • nowoczesne zdolności bojowe, dzięki wprowadzeniu na stan SZ RP systemu wielokanałowego;
 • pełną interoperacyjność z systemem ZROP-SZ pk. WISŁA, systemami NATO i innymi systemami pozyskiwanymi bądź też pozyskanymi przez SZ RP;
 • impuls rozwojowy dla polskiej myśli technicznej i technologii w perspektywicznych obszarach systemów radiolokacyjnych, łączności, dowodzenia oraz techniki rakietowej.
 • efektywność finansową – oparcie systemu o krajowy potencjał przemysłowy przekłada się na znacząco niższy całkowity koszt programu w cyklu życia, niż w przypadku wariantów zakładających użycie zagranicznych systemów C2, m.in. IBCS.
 • znaczące korzyści dla polskiej gospodarki i finansów publicznych - 50% środków zainwestowanych w projekt oparty na krajowym, narodowym systemie C2 wróci do budżetu państwa m.in. poprzez podatki.
 • wzrost liczby miejsc pracy w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie dla wysokiej klasy specjalistów.

Proponowana przez PGZ koncepcja realizacji pozwala na dopasowanie finansowania i harmonogramu projektu do aktualnych możliwości budżetowych państwa. Równie istotny jest fakt, że środki wydane na utrzymanie sprawności oraz eksploatację systemu w okresie jego cyklu życia również zostaną wydane w kraju.

GK PGZ ma kompetencje potrzebne do realizacji tego programu, wynikające m.in. z wieloletniego doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy z wojskiem i ośrodkami akademickimi oraz naukowymi. Pozyskanie systemu ZROP-KZ pk. NAREW w formule proponowanej przez przemysł to też krok ku realizacji zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, mówiących o wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych, co w tym programie obejmie m.in. realizowane obecnie projekty niewykrywalnych radarów pasywnych PET/PCL, radarów P18PL, wykrywających obiekty klasy stealth, czy też systemów dowodzenia.

Krajowy integrator to klucz do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji oraz modernizacji systemu ZROP-KZ pk. NAREW.

Nie można mówić o programie pk. NAREW jako o kamieniu milowym dla polskiej zbrojeniówki bez suwerenności w ramach systemu łączności i dowodzenia. Bez wiedzy o systemie łączności i dowodzenia nie ma z kolei mowy o  pełnej nad nim kontroli. Natomiast bez dostępu do technologii nie ma mowy o bezpieczeństwie i autonomii, niezależności w wykorzystaniu bojowym sprzętu. Wiedzę taką posiada wyłącznie projektant, w znacznie mniejszym stopniu producent.

Jeżeli dążymy do rozwoju naszej gospodarki a nie do dotowania gospodarek innych krajów, róbmy wszystko by maksymalnie stymulować i wykorzystywać potencjał krajowy. Znaczenie programu pk. NAREW jest nie do przecenienia zarówno dla wojska jak i dla przemysłu, a konsekwencje decyzji o sposobach realizacji programu kluczowe dla gospodarki, Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa. Dlatego widzimy potrzebę bardziej wnikliwego  podejścia, w oderwaniu od pokusy wskazywania pozornie prostych rozwiązań.

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “Stanowisko PGZ S.A. ws. realizacji programu pozyskania ZROP-KZ pk. NAREW”

 1. Może za 20 lat coś z tego będzie. Tyle tylko że nie dojdzie do skutku bo pewnie będziemy już dawno gadać po rosyjsku.

 2. Teraz.. albo zwolnienia w PGZ.. jak z Podwodniakiem.. albo przebudzenie i zatrzymanie Wisły II, dalszego HOMARA w wydaniu USA.. Tylko odpalenie produkcji NARWI, Pirata, amunicji precyzyjnej 120 155 mm, Pioruna2 .. uruchomienia programów satelitarnych.. tylko to zapewni Polsce bezpieczeństwo.. Gdzie jest Prezydent??

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc