Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Spotkanie Klubu Użytkowników K9 w Helsinkach

Billy Boohwan Lee, szef Hanwha Aerospace Europe. Fot. Hanwha Aerospace

23 stycznia przedstawiciele sił zbrojnych sześciu krajów eksploatujących, opracowaną przez Hanwha Aerospace, samobieżną armatohaubicę K9 kal. 155 mm/52, zebrali się w Helsinkach na dorocznym spotkaniu Klubu Użytkowników K9.

Gospodarzem tegorocznego spotkania, trzeciego tego typu od 2022 r., jest Finlandia, która przystąpiła do NATO, a armia fińska eksploatuje systemy artyleryjskie K9 Moukari.

Udział w spotkaniu bierze około 50 delegatów wojskowych z sześciu krajów użytkowników K9: Republiki Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polski i Australii,

natomiast Stany Zjednoczone Ameryki dołączyły do spotkania w charakterze obserwatora. W trzydniowym spotkaniu biorą także udział delegaci z globalnych firm obronnych, takich jak Millog z Finlandii; Kongsberg z Norwegii; HSW z Polski; Van Haltern z Holandii; i Soucy z Kanady, prowadzący rozmowy na temat partnerstw przemysłowych.

Pierwszego dnia trzydniowego spotkania uczestniczące kraje przedstawiły własne prezentacje na temat stanu funkcjonowania systemów K9 i zdobytych przez nich doświadczeń. Prezentacje w dużej mierze koncentrowały się na dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i know-how w zakresie eksploatacji, obsługi i szkolenia z użyciem armatohaubic K9.

Armatohaubica K9 jest w czynnej służbie sił zbrojnych w siedmiu krajach, w tym w: Republice Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polski, Indii i Turcji, podczas gdy Australia i Egipt są gotowe wdrożyć do służby armatohaubice w nadchodzących latach.

Tegoroczne spotkanie jest doskonałą okazją do podkreślenia znaczącej roli Polski w NATO, będącej największym klientem systemu artyleryjskiego K9. Wydarzenie to także pogłębiona analiza znaczenia Społeczności Użytkowników K9, opartej na unikatowych doświadczeniach Sił Zbrojnych RP. Ponadto podkreślana jest kluczowa pozycja Polski w szerszej międzynarodowej społeczności użytkowników systemu K9.

Podczas prezentacji południowokoreańska Administracja ds. Pozyskiwania Programów Obronnych (DAPA) podzieliła się informacjami na temat planów rozwoju dotyczących opracowania w następnej dekadzie wariantów nowej generacji K9A2 i K9A3. Armatohaubica K9A2 będzie wyposażona w całkowicie zautomatyzowaną wieżę, zapewniającą wyższy poziom automatyzacji, zdolności zwalczania celów, przeżywalności na polu walki i cyfryzacji. K9A3 ma charakteryzować się zwiększonym zasięgiem dzięki wyposażeniu w lufę długości 58 kalibrów wraz z dalszą automatyzacją i wdrożeniem sztucznej inteligencji w celu zapewnienia rozwiązania łączącego pojazdy załogowe i bezzałogowe, maksymalizującego efekt skuteczności i przeżywalności.

Hanwha Aerospace ujawniła plan utworzenia centrum części zamiennych K9 w Europie, które będzie bardziej skutecznie i systematycznie zapewniać zintegrowane wsparcie logistyczne krajom-nabywcom K9 w regionie. Wiceprezes Cho Sang-hwan, szef grupy biznesowej obsługi technicznej, napraw i przeglądów (MRO) w Hanwha Aerospace, powiedział: Hanwha Aerospace priorytetowo traktuje dostarczanie odpowiednich rozwiązań krajom-użytkownikom K9, aby zapewnić stabilną eksploatację i obsługę samobieżnych armatohaubic K9. W związku z tym jesteśmy całkowicie zaangażowani w oferowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wsparcia logistycznego dla naszych klientów.

Jesteśmy dumni, że Polska, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w użytkowaniu armatohaubicy Krab na podwoziu K9, odgrywa wiodącą rolę w klubie – powiedział Billy Boohwan Lee, szef Hanwha Aerospace Europe z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy całkowicie zaangażowani we wspieranie modernizacji polskiej artylerii poprzez budowanie silnych partnerstw z lokalnymi firmami obronnymi, a także polskim rządem i wojskiem.

Drugiego dnia spotkania odbędą się sesje grup roboczych, podczas których omówione zostaną sposoby uzyskania najlepszych efektów swoich systemów K9 pod względem obsługi, taktyki i szkolenia. Na zakończenie wydarzenia delegaci mają w planie zwiedzanie zakładu firmy Millog zajmującej się obsługą, naprawami i przeglądami, lokalnego dostawcy K9 dla Fińskich Sił Obronnych oraz bazy jednostki wyposażonej w K9 w Hameenlinna.

Klub Użytkowników K9 został uruchomiony w kwietniu 2022 roku w Changwon, a jego spotkania odbywają się rotacyjnie w różnych krajach. Gospodarzem pierwszego spotkania była Republika Korei, drugie wydarzenie odbyło się w Norwegii w 2023 r., a trzecie, obecne, w Finlandii. Klub Użytkowników K9, funkcjonujący jako wspólna inicjatywa sił zbrojnych i organizacji eksploatujących samobieżne armatohaubice K9, stanowi platformę ciągłej wymiany informacji i spostrzeżeń. Trwająca dyskusja koncentruje się wokół kluczowych aspektów, takich jak optymalizacja działania systemu K9, aktywne uczestnictwo przedstawicieli różnych krajów, zmiana gospodarzy w celu zapewnienia sprawiedliwego zaangażowania, globalny charakter współpracy, zaangażowanie partnerów przemysłowych, prowadzenie wyspecjalizowanej grupy roboczej sesje i prezentacja najnowocześniejszych technologii.

Nadrzędnym celem tych rozważań jest osiągnięcie optymalnej wydajności systemu K9 poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i budowanie efektywnej platformy wymiany informacji. Ta dynamiczna wymiana pomysłów ma kluczowe znaczenie dla wskazania innowacyjnych ścieżek i nowych kierunków ciągłego rozwoju systemu artyleryjskiego K9. Klub Użytkowników K9 jest świadectwem zaangażowania swoich członków w ciągłe doskonalenie, współpracę i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań artyleryjskich.K9, nazywana „Thunder”, jest najpopularniejszą samobieżną armatohaubicą na świecie, mającą ponad 50% udziału w światowym rynku tego rodzaju uzbrojenia. Obecnie w służbie jest około 1800 egzemplarzy. Samobieżna armatohaubica na podwoziu gąsienicowym może zapewnić wysoką celność na dystansach powyżej 40 km przy dużej szybkostrzelności i sile ognia, ponieważ jest zoptymalizowana do działań „strzelaj i odskocz”, wystrzeliwania wielu pocisków i natychmiastowego przemieszczenia się w inne miejsce, aby uniknąć ognia kontrbateryjnego.

Źródło: Hanwha Aerospace.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc