Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły umowy na dostawę i serwis elementów Morskich Jednostek Rakietowych

Przemysław Kowalczuk, prezes PIT-RADWAR S.A. (po lewej) i Kjetil Reiten Myhra, wiceprezes oddziału Integrated Defence Systems  Kongsberg Defence & Aerospace, gratulują sobie zawarcia umowy na dostawę elementów dowodzenia i łączności oraz wsparcia do dwóch Morskich Jednostek Rakietowych zamówionych przez resort obrony narodowej 5 września br. Fot. Andrzej Kiński

26 października w Mazowieckim Centrum Produkcyjno-Serwisowym PIT-RADWAR S.A. w Kobyłce, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki PIT-RADWAR S.A. i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. podpisały umowy podwykonawcze z norweskim koncernem Kongsberg Defence & Arerospace na wykonanie i dostawy elementów dwóch Morskich Jednostek Rakietowych oraz serwisowanie i produkcję pocisków kierowanych NSM. Umowy są konsekwencją kontraktu zawartego 5 września br. pomiędzy Agencją Uzbrojenia i Kongsberg Defence & Aerospace na dostawę dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych wraz z „kilkuset” pociskami NSM (chodzi o najnowszą ich wersję o zasięgu ponad 250 km) do Marynarki Wojennej. Wartość kontraktu bazowego to 8 mld PLN brutto, a okres realizacji dostaw sprzętu i usług towarzyszących ustalono na lata 2026-2032 MSPO 2023: Pakiet umów resortu obrony narodowej (zbiam.pl).

Pierwsza umowa, którą podpisali Kjetil Reiten Myhra, wiceprezes oddziału Integrated Defence Systems Kongsberg Defence & Aerospace oraz Przemysław Kowalczuk, prezes PIT-RADWAR S.A., ma wartość ponad 1,1 mld PLN netto. Dotyczy wykonania i dostawy przez PIT-RADWAR S.A. elementów czterech nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych (NDR), które – po dwa w każdej – wejdą w skład Morskich Jednostek Rakietowych.

Do każdego z NDR spółka dostarczy: trzy mobilne centra łączności MCC (Mobile Communication Centre), jeden wóz dowodzenia dywizjonu SCV (Squadron Command Vehicle), dwa wozy dowodzenia baterii BCV (Battery Command Vehicle), sześć wozów kierowania uzbrojeniem CCV (Command Control Vehicle) i jeden ruchomy warsztat remontowy MWV (Mobile Workshop Vehicle). Dodatkowo każdy z dwóch NDR tworzących MJR doposażony ma zostać w jeden wóz MCC i jeden wóz dowodzenia dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej Marynarki Wojennej NCV (Naval Command Vehicle), których zespół umożliwia samodzielne dowodzenie obydwoma NDR. Daje to łącznie ponad 60 pojazdów o różnym przeznaczeniu, wykorzystujących w charakterze nośników podwozia Jelcz w układzie 6×6 i 8×8: cztery NCV, 16 MCC, osiem BCV, 24 CCV i cztery MWV. Wartość umowy nie obejmuje kosztów pozyskania podwozi, bowiem kilkanaście dni wcześniej, 11 października w Nowej Dębie, Agencja Uzbrojenia zawarła z Jelcz Sp. z o.o. kontrakt na dostawę nośników wszystkich elementów dwóch nowych MJR, nie tylko wspomnianych wyżej wozów dowodzenia i łączności oraz warsztatów, ale także wyrzutni rakiet MLV (Missile Launch Vehicle, po sześć w każdym NDR) i pojazdów transportowo-załadowczych rakiet TLV (Transport Loading Vehicle, po dwa w każdym NDR), za dostawę których odpowiada  Kongsberg Defence & Arerospace. Wartość umowy z Jelczem to ok. 470 mln PLN brutto, a dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2024-2029 Nowy sprzęt i amunicja dla Sił Zbrojnych RP (zbiam.pl).

Małgorzata Kobylarczyk, prezes Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. (po lewej) i Kjetil Reiten Myhra z KDA podpisują umowę związaną z transferem wiedzy i technologii dotyczącej serwisowania i produkcji elementów pocisków rakietowych NSM (Naval Strike Missile) przez zakłady z Zielonki. Fot. Andrzej Kiński

Druga umowa, podpisana przez Kjetila Reitena Myhrę z KDA i Małgorzatę Kobylarczyk, prezes Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., związana jest z transferem wiedzy i technologii dotyczącej serwisowania i produkcji pocisków rakietowych NSM (Naval Strike Missile) przez zakłady z Zielonki. Spółka ma już duże doświadczenie w tym zakresie, gdyż umowom na zakup dwóch NDR w minionych latach, m.in. w ramach porozumień offsetowych, także towarzyszył transfer technologii do polskiego przemysłu, dotyczący m.in. utrzymania elementów systemu NDR/MJR i samych pocisków NSM, czym zajmują się właśnie WZE S.A.

Udział polskiego przemysłu obronnego i współpracę z Kongsbergiem w nowej umowie na dostawę MJR skomentował, także obecny na uroczystości, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Sebastian Chwałek ‒ Gdy mówimy Morska Jednostka Rakietowa, to w domyśle mamy nie tylko polskie Jelcze, ale przede wszystkim naszych partnerów z Norwegii, którzy udowodnili, że są naszym sprawdzonym partnerem biznesowym, a współpraca przy budowie tej wyjątkowej jednostki pokazała, że rozumiemy się naprawdę dobrze. Co szczególnie istotne, jako PGZ mamy możliwość współpracy z partnerami, którzy są liderami w swoich obszarach merytorycznych. Takim jest niewątpliwie firma Kongsberg, dlatego nasze spółki jak PIT-RADWAR czy WZE korzystają na tej współpracy.

Scenerię uroczystości tworzyły elementy NDR ustawione w hali Mazowieckiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego PIT-RADWAR S.A. w Kobyłce: wyrzutnia MLV (Missile Launch Vehicle, po lewej), makieta pocisku kierowanego NSM i wóz kierowania uzbrojeniem CCV (Command Control Vehicle). Fot. Andrzej Kiński

Obecnie w skład Marynarki Wojennej wchodzi jedna Morska Jednostka Rakietowa, podporządkowana 3. Flotylli Okrętów, stacjonująca w okresie pokoju w garnizonie Siemirowice. Składa się z dwóch NDR, z których pierwszy dysponuje dwoma dywizjonami ogniowymi. Jeden zakupiono na mocy umowy z 30 grudnia 2008 r. o wartości 420,9 mln PLN brutto, zaś drugi 19 grudnia 2014 r., wówczas wartość kontraktu wyniosła „blisko 800 mln PLN brutto”. Dostawy zrealizowano w 2019 r., a obydwa NDR weszły w skład MJR. Do obydwu NDR dotąd łącznie zakupiono 74 pociski NSM – 12 w ramach umowy z 2008 r., 38 (w tym dwa treningowe) na mocy aneksu do umowy z 2008 r. z 6 grudnia 2010 r. o wartości 332,56 mln PLN, zaś dostawę 24 kolejnych przewidywał kontrakt z 2014 r.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatu PGZ S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc