Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Remontowa Shipbuilding kupiła kolejne AUV Gavia do nowych Kormoranów II

Pojazd Gavia w hangarze niszczyciela min ORP Albatros. Fot. Tomasz Grotnik

Spółka Teledyne Marine-Vehicles ogłosiła, że stocznia Remontowa Shipbuilding działając z upoważnienia Ministerstwa Obrony Narodowej, zamówiła trzy autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) Gavia. Są one przeznaczone do kolejnej trójki Kormoranów II zakontraktowanych latem tego roku.

Nowe AUV Gavia zwiększą liczbę tych aparatów w Marynarce Wojennej RP do siedmiu. Są one używane od 2015 roku, kiedy pierwszą parę kupiono dla grup nurków minerów, wchodzących w skład obydwu dywizjonów trałowców. Obecny zakup będzie obejmował wszystkie wymagane urządzenia, a także szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Gavii.

Nowe AUV będą wyposażone w sonary boczne EdgeTech 2205 oraz moduł mikrobatymetryczny Teledyne Reson BlueView MB2250, co zapewni jednoczesne dwuczęstotliwościowe (600/1600 kHz) skanowanie dna z boków i od spodu pojazdu (bez „martwego pola” pod nim). Dane o położeniu pod wodą zapewni system nawigacji inercyjnej Exail (do niedawna iXblue) Phins C5, wspomagany przez log dopplerowski Teledyne RDI Pathfinder DVL. Dodatkowo, aby zwiększyć interoperacyjność z innymi systemami, Gavie zostaną wyposażone w modemy Kongsberg Maritime cNODE do śledzenia transponderów nawigacji podwodnej USBL i łączności z systemem Kongsberg HiPAP 500 znajdującego się na Kormoranach II, a przeznaczonych do pozycjonowania AUV pod wodą.

Dzięki wymienionym powyżej czujnikom zobrazowania i nawigacji, AUV będzie w stanie zbierać wysokiej rozdzielczości obrazy sonarowe pozostając w zanurzeniu przez kilka godzin (zależnie od warunków, od 6 do 8) ciągłej pracy przy prędkości badania do 5 węzłów. Każdy AUV Gavia zostanie dostarczony z kilkoma wymiennymi w terenie modułami baterii Teledyne Energy Systems.

Dodanie w przyszłości echosondy wielowiązkowej Reson T-20S zapewni rozszerzone możliwości śledzenia rurociągów i inspekcji infrastruktury krytycznej.

Oficjalnym przedstawicielem producenta w Polsce jest gdyńska spółka Enamor Sp. z o.o. Jej prezes, Maciej Rek, stwierdził: Przez lata Teledyne Gavia i Enamor stworzyły silną relację opartą na sukcesie Gavia AUV w Polsce, jak również lokalnym wsparciu, które zostało zapewnione przez Enamor.

Gavia ma niskologistyczną, w pełni modułową konstrukcję. Ułatwia ona szybki transport i konserwację, a jednocześnie została zaprojektowana w celu zwiększenia dostępności operacyjnej i niezawodności. Każda Gavia może być również wyposażona w szereg dodatkowych modułów sensorycznych w momencie początkowego zakupu lub w późniejszym czasie. W przyszłości dostarczone w Polsce pojazdy AUV mogą zostać doposażone w moduły do batymetrii wielowiązkowej, profilowania pod dnem, a nawet emulatora okrętu podwodnego do celów szkoleniowych operatorów sonarów na fregatach, bez konieczności zwracania sprzętu producentowi.

Pozyskanie Gavii oznacza koniec zakupów zagranicznych pojazdów podwodnych do drugiej serii Kormoranów II, ponieważ już wcześniej zawarto umowy na dostawy ciężkich pojazdów autonomicznych Kongsberg Hugin i zdalnie sterowanych (opcjonalnie autonomicznych) Saab Double Eagle SAROV.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc