Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. aktywna na forum Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. podjął decyzję o aktywnym włączeniu się w działania prowadzone na forum Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Jest to organizacja skupiająca około 90 różnych podmiotów i spółek.

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju została założona jako instytucja zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. Aktualnie w ramach organizacji działa szereg komisji w obszarach: strategii rozwoju przemysłowego potencjału obronnego, offsetu, małych i średnich przedsiębiorstw, promocji i marketingu, bezpieczeństwa biznesu, współpracy międzynarodowej, jakości i normalizacji.

Zgodnie ze statutem, Izba reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności wytwórczej, projektowej i badawczej, handlowej, budowlanej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Uczestniczy w spotkaniach z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmową Komisją Obrony Narodowej. Jest również oficjalnym przedstawicielem polskiego przemysłu obronnego w NATO Industrial Advisory Group.

Swoje działania Izba skupia na promocji członków na rynkach zagranicznych w formie udziałów na targach. Z inicjatywy Izby odbywały się też spotkania z przedstawicielami organizacji przemysłowych jak i z przedstawicielami wojska. Od 2011 r. obowiązuje podpisane w 2011 r. porozumienie o współpracy między Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju i Ministerstwem Obrony Narodowej.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc