Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pierwsze Leopardy 2 dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej jeszcze w tym roku

Siły Zbrojne Republiki Czeskiej jeszcze w tym roku przejmą od firmy Rheinmetall pierwszy czołg Leopard 2A4 przekazany w ramach federalnego mechanizmu „Ringtausch” za ciężkie uzbrojenie podarowane Siłom Zbrojnym Ukrainy. Fot. Rheinmetall.

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej poinformowało 11 października o podpisaniu pakietu czterech umów z Federalnym Ministerstwem Obrony Niemiec oraz firmą Rheinmetall AG, dotyczących dostaw czołgów podstawowych i sprzętu wsparcia ich działań, a także szkolenia ich załóg i techników.


Umowa obejmuje 14 czołgów Leopard 2A4 i jeden wóz zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 3 Büffel z zasobów Rheinmetall AG. Wozy zostaną przekazane Republice Czeskiej w ramach federalnego mechanizmu „Ringtausch”, w zamian kompensacji za ciężkie uzbrojenie i sprzęt wojskowy przekazane wcześniej przez Czechów odpierającym rosyjską agresję Siłom Zbrojnym Ukrainy. Przedmiotem umów jest też dostawa: części zamiennych, amunicji, a także wsparcie serwisowe w okresie trzech lat od dostawy i szkolenie załóg czołgów oraz wojskowych techników. Całość wyceniono na kwotę niespełna 4 mld CZK (ok. 790 mln PLN).

Ze strony praskiego resortu obrony podpisali je dowódca Wojsk Lądowych SZ RCz gen. mjr Ladislav Jung i szef Wydziału Logistyki Ministerstwa Obrony płk Robert Bielený, z ramienia niemieckiego BMVg narodowy dyrektor ds. uzbrojenia wiceadmirał Carsten Stawitzki, zaś ze strony Rheinmetall AG prezes Dywizji Pojazdów Taktycznych Björn Bernhard i wiceprezes Dywizji Sprzedaży Oliver Mittelsdorf.

Jedną z umów związanych z dostawą czołgów i zobowiązaniami dodatkowymi podpisują szef Wydziału Logistyki Ministerstwa Obrony płk Robert Bielený, zaś z ramienia niemieckiego BMVg narodowy dyrektor ds. uzbrojenia wiceadmirał Carsten Stawitzki. Fot. Karel Šanda/MO RCz.

Decyzja o przekazaniu używanych Leopardów 2 SZ RCz została podjęta jeszcze w maju br., podczas spotkania ministrów obrony obydwu państw ‒ Jany Černochovej i Christine Lambrecht.

Wytypowane do przekazania czołgi są sprawne i służyły wcześniej w szwajcarskich wojskach lądowych (Pz 87) i niemieckich Heer. Po wycofaniu odkupiła je firma Rheinmetall celem dalszej odsprzedaży bądź konwersji na pojazdy specjalistyczne. Obecnie trwa przegląd tych wozów, a wkrótce rozpocznie się proces ich doposażania, zgodnie ze specyfikacją SZ RCz. Obejmie on przede wszystkim montaż nowych środków łączności.

Pierwszy wóz ma dotrzeć do Czech jeszcze w tym roku, zaś ostatni do końca 2023 r. Wóz zabezpieczenia technicznego BPz 3 trafi do nowych użytkowników nieco później, bo do połowy 2024 r.

Już w połowie października ma rozpocząć się w Panzertruppenschule w Munster przeszkolenie pierwszej grupy czeskich mechaników-kierowców. Obejmie on ośmiu żołnierzy. Kolejna grupa ośmiu czołgistów przejdzie analogiczne przeszkolenie w pierwszej połowie przyszłego roku. Pozostali członkowie załóg czołgów rozpoczną przeszkolenie już w Czechach, po dostawie sprzętu. Będzie on prowadzony w Praslavicach, gdzie stacjonuje 73. batalion czołgów 7. Dukielskiej Brygady Zmechanizowanej, który przejmie niemieckie wozy. Szkolenie będą prowadzili niemieccy instruktorzy z tzw. mobilnego zespołu szkoleniowego (MTT). Obecnie znajdujące się w uzbrojeniu 73. bcz wozy T-72M4 CZ przejdą przeglądy techniczne i pozostaną w eksploatacji równolegle z Leopardami 2A4 do momentu dostawy fabrycznie nowych czołgów podstawowych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to 40÷50 wozów Leopard 2A7+. Wcześniejsza eksploatacja starszych wozów tej rodziny z pewnością ułatwi przeszkolenie na czołgi nowej generacji.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc