Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zielone światło dla czeskich bwp CV90 Mk IV

Po decyzji ÚOHS o zawieszeniu postępowania administracyjnego nic już nie stoi na przeszkodzie ku realizacji w pełnym zakresie umowy na zakup bwp CV90 dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej. Fot. Bartłomiej Kucharski

19 czerwca czeski Urząd Ochrony Konkurencji Gospodarczej (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ÚOHS) zamknął postępowanie administracyjne dotyczące ważności umowy zakupu bojowych wozów piechoty CV90.

Powodem zamknięcia postępowania jest wycofanie wniosku o kontrolę, jaki niedługo po zawarciu umowy IDET 2023 ‒ Bojowe wozy piechoty CV90 dla Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej (zbiam.pl) wystosowała czeska firma Defence Export. Co ciekawe, decyzja o umorzeniu postępowania nabierze mocy dopiero po oficjalnym ogłoszeniu wycofania wniosku przez wspomnianą firmę. Samo postępowanie trwało niemal rok, bowiem wniosek złożony został pod koniec czerwca 2023 r., ok. miesiąc po zawarciu umowy między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Czeskiej, szwedzką Administracją Zaopatrywania Sił Zbrojnych (Försvarets materielverk, FMV) i firmą BAE Systems Hägglunds AB, producentem CV90. Podstawą do złożenia wniosku miało być jakoby naruszenie Ustawy o zamówieniach publicznych, przynajmniej wg Defence Export. Ponadto czeski resort obrony miał nie działać zgodnie z przewidzianymi przez czeskie prawo zasadami przejrzystości, równości i niedyskryminacji. Zamawiający miał rzekomo nie informować potencjalnych alternatywnych dostawców ani opinii publicznej o powodach, dla których wybrano akurat szwedzką ofertę, nie poinformował też formalnie o rozpoczęciu czy przebiegu negocjacji. Według czeskiego portalu Security Magazin, spółka Defence Export wycofała wniosek ze względu na długotrwałość postępowania i faktyczny brak wpływu rozstrzygnięcia na przebieg procedury.

Republika Czeska kupiła 246 wozów rodziny CV90 MkIV, w tym 29 wsparcia technicznego, a także pakiet szkoleniowy i części zamienne oraz inne usługi dodatkowe. Wozy bojowe będą uzbrojone w 30 mm armaty Northrop Grumman Mk44S Bushmaster II. Wartość umowy sięga 59,7 mld CZK brutto (ok. 2,2 mld USD).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc