Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pierwsza umowa wykonawcza w programie Narew

Zdjęcia: Inspektorat Uzbrojenia

30 listopada zawarta została umowa wykonawcza pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Narew na usługę zarządzania projektem i integrację komponentów w ramach programu Narew.

Przedmiotem umowy jest usługa zarządzania projektem w sposób ciągły oraz realizacja zadań o charakterze doraźnym, zleconych przez zamawiającego, związanych z realizacją projektu. Umowa będzie obowiązywać w całym okresie realizacji programu Narew, z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne etapy, obejmując m.in. kontraktowanie umów wykonawczych, ich realizację, a także integrację komponentów wchodzących w skład systemu Narew.

Umowa w sposób kompleksowy harmonizuje zarządzanie dużym i złożonym projektem, jakim jest program NAREW, koncentrując się na celu, tj. dostawie komponentów systemu NAREW do Sił Zbrojnych RP, uwzględniającym podział odpowiedzialności stron za realizację poszczególnych procesów w programie. Definiuje ona sposób w jaki zarządzany będzie program, zarówno po stronie wojskowej jak i przemysłowej, a także zapewnia ramy prawne współpracy wszystkich uczestników projektu, tj. spółek Konsorcjum PGZ-Narew i instytucji resortu obrony narodowej.

Wartość umowy wynosi ok. 18 mln zł brutto.

Zawarcie pierwszej umowy wykonawczej stanowi realizację postanowień umowy ramowej, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-Narew w dniu 7 września 2021 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc