Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSPO 2021: Seria ważnych umów podpisana

Wiekopomna chwila, nie tylko MSPO 2021 – minister Błaszczak swoim podpisem inicjuje przemysłowy etap programu Narew. Fot. Adam M. Maciejewski

Największym wydarzeniem pierwszego dnia MSPO 2021 było podpisanie serii umów, które wpisują się w aktualną politykę Ministerstwa Obrony Narodowej modernizacji Sił Zbrojnych RP w perspektywie planistycznej 2017–2026.I tak pierwszą umową, podpisaną przez ministra obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, była umowa ramowa na zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Umowę zrealizuje konsorcjum PGZ-Narew w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W realizacji umowy mogą wziąć też udział inne firmy Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy spółki prywatne, placówki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe.

Umowę na wozy rozpoznania skażeń Rosomak RSK podpisał szef IU cz.p.o. płk dr Artur Kuptel i prezes PGZ S.A. Sebastian Chwałek. Fot. Adam M. Maciejewski

W przypadku interrogatorów systemu „swój–obcy” standardu Mark XIIA chodzi o 39 sztuk ISZ-50 (interrogator średniego zasięgu) i dziewięć IDZ-50 (interrogator dalekiego zasięgu), których dostawcą będzie PIT-Radwar S.A. (dokładny opis tych interrogatorów i innych najnowszych wyrobów PIT-Radwar publikujemy w WiT 9/2021). Dostawa obejmuje też dostosowanie platform bojowych do instalacji ISZ/IDZ-50, ich integrację, dostosowanie konsol zdalnego sterowania do współpracy z interrogatorami, a także szkolenie z użycia tych nowych systemów. Wartość kontraktu to ok. 162 mln PLN. PIT-Radwar S.A. będzie też beneficjentem umowy na laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR-15M wraz z konsolą zdalnego sterowania KZS-15 stacjami radiolokacyjnymi NUR-15M. Wartość tego kontraktu to ok. 64 mln PLN.

Natomiast kontrakt o wartości ponad 524 mln PLN na skonstruowanie transportera Rosomak 8×8 w wariancie Wozu Rozpoznania Skażeń (RSK) przypadł spółce Rosomak S.A. Temu specjalistycznemu wariantowi Rosomaka poświęcimy oddzielną relację.

Wspólne pamiątkowe VIP-owskie zdjęcie w warunkach pandemii po zawarciu wszystkich umów. Fot. Adam M. Maciejewski

Jeżeli chodzi zamówione w Systemy Symulacji Pola Walki, to wg informacji spółki Saab, czyli ich dostawcy, wartość kontraktu dla Polski wynosi ok. 1 mld SEK (ok. 443 mln PLN) i obejmuje dostawę systemu symulacji (indywidualne zestawy dla żołnierzy, do broni i do pojazdów) dla wzmocnionego batalionu zmechanizowanego i wyposażenia czterech ośrodków szkoleniowych dla pododdziałów wielkości kompanii. Kontrakt będzie realizowany w latach 2021–2026 i zawiera trzyletnie wsparcie producenta. W rezultacie w systemy Saaba będzie wyposażone CSWL Drawsko Pomorskie, a pewne rozwiązania z zakresu symulacji pola walki będą też dostępne na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie, Żaganiu i Wędrzynie w ramach jednego dużego systemu.

Wszystkie te umowy podpisywano w obecności m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy, szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka czy prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastiana Chwałka. Nie zabrakło też publicznych wystąpień. I tak prezes Chwałek publicznie zapewniał: „Panie Prezydencie, Panie Ministrze, jesteśmy gotowi do wielkiego wyzwania, jakim jest dostawa tego rodzaju uzbrojenia do Sił Zbrojnych RP. Przygotowaliśmy się do tego […] Nie zawiedziemy Sił Zbrojnych RP. Nie zawiedziemy państwa polskiego. Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej przygotują uzbrojenie, które zostanie zamówione”. Prezes Chwałek zakończył swoje wystąpienie podziękowaniami za zaufanie, jakim MON obdarzył PGZ, lokując tak poważne zamówienia w spółkach Grupy.

Natomiast prezydent Duda powiedział: „Ogromnie się ciesze z zawarcia tych umów. Cieszę się podwójnie. Z jednej strony cieszę się, że te umowy w ogóle zostały zawarte, co oznacza dalszy postęp modernizacji polskiej armii […] wszystkie te dzisiaj zawarte umowy są istotne […] system symulacji pola walki, który będzie wykorzystywany w CSWL w Drawsku Pomorskim, który co ważne, jest kompatybilny z systemami sojuszniczymi […] jak przybędą do nas na ćwiczenia wojska sojusznicze, np. wojska amerykańskie, można ich system symulacji skomunikować z naszym i w ten sposób prowadzić ćwiczenia”.


Odnosząc się do umowy na system Narew, minister Błaszczak podkreślał: „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jest niezbędnym warunkiem do rozwoju kraju, naszej ojczyzny […] Bardzo się cieszę, że właśnie PGZ podjął się tej misji, integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią do wyposażenia Wojska Polskiego. […] Liczymy nie tylko na wyposażenie Wojska Polskiego, ale także, że Narew stanie się marką PGZ, a więc w związku z tym także polską marką eksportową w przyszłości”.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc