Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Mesko S.A. z umową na ładunki wydłużone

Mesko S.A. dostarczy Wojsku Polskiemu nowe elementy ładunków wydłużonych ZB-WŁ WD, które służą do wykonywania przejść w zaporach minowych sposobem wybuchowym. Fot. Łukasz Pacholski

20 kwietnia 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Mesko S.A. w sprawie produkcji i dostaw elementów ładunków wydłużonych ZB-WŁ WD.

Ogółem ma ona wartość 4,5 mln PLN netto i została podpisana 30 marca bieżącego roku. Zamówienie jest realizowane poprzez negocjacje z wybranym podmiotem, co ma związek z faktem, że Mesko S.A. jest właścicielem dokumentacji technicznej na produkcję elementów systemu ładunków wydłużonych. To z kolei uniemożliwia ogłoszenie postępowania przetargowego. Negocjacje pomiędzy producentem i zamawiającym rozpoczęły się na początku marca, o czym poinformowano w piśmie z 19 marca.

ZB-WŁ WD jest środkiem bojowym produkcji polskiej, przeznaczonym do wykonywania przejść w polach minowych, eksploatowanym w Siłach Zbrojnych RP od lat 80. XX wieku, wprowadzonym do Sił Zbrojnych RP poleceniem nr 80 Szefa IWsp SZ z 21 października 2015 roku. Obecnie nie trwają żadne prace rozwojowe i wdrożeniowe sprzętu będącego zamiennikiem tego typu. Zakup konkretnego rodzaju zapłonników oraz silników rakietowych wpisuje się w racjonalne dążenie do stosowania w skali Sił Zbrojnych jednolitego sprzętu wojskowego co jest szczególnie istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodność działania, w szkoleniu obsług, co w konsekwencji ma kluczowe znaczenie w wykorzystywaniu sprzętu podczas operacji.

Zakupy kolejnych elementów ZB-WŁ WD są prowadzone sukcesywnie. Ostatni kontrakt w tej kwestii został zawarty 9 stycznia 2019 roku (wówczas miał on wartość 10 mln PLN bez VAT). ZB-WŁ WD są wykorzystywane pododdziały saperskie do wykonywania przejść w zaporach minowych sposobem wybuchowym dla jednostek zmechanizowanych. Po wystrzeleniu i rozłożeniu żył wypełnionych materiałem wybuchowym eksplozja pozwala na detonację min w pasie o szerokości do 4 metrów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc