Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Łączność GRUPY WB w Malezji

Fot. GRUPA WB

Zakończyły się próby polskiej taktycznej łączności wojskowej GRUPY WB w Malezji. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków testowane radiostacje COMP@N, PERAD i R35010 sprawiły się znakomicie. Osiągi polskich systemów znacznie przewyższyły rozwiązania oferowane przez inne podmioty. Pozytywne zakończenie prób spowodowało, że radiostacje z Polski zostały dopuszczone do użycia w malezyjskich siłach zbrojnych.

Malezja jest jednym z ważniejszych rynków, na których działa GRUPA WB. Silne polsko-malezyjskie więzi potwierdza obecność spółki WBE Technologies w tym państwie. Wpisuje się to w przyjęty model biznesowy i politykę rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych. Spółka z siedzibą w Kuala Lumpur odpowiada, za promocję, wsparcie i serwis programów GRUPY WB w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Siły zbrojne Malezji wykorzystują m.in. cyfrową platformę komunikacji pojazdowej FONET oraz ponad tysiąc radiostacji osobistych R35010. Wojsko jest zainteresowane nowoczesnymi systemami zarządzania polem walki (jak Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ) i zwiększeniem liczby radiostacji taktycznych. W związku z tym przedstawiciele spółek RADMOR i WB Electronics przeprowadzili zaawansowane próby polowe systemów łączności GRUPY WB dla malezyjskich wojsk lądowych.

Testom poddano m.in. radiostacje COMP@N i R35010 w wersji pojazdowej i doręcznej. Cykl wymagających prób funkcjonalnych i zasięgowych sprzętu produkowanego przez RADMOR odbywał się przy udziale żołnierzy i pojazdów bojowych jednej z malezyjskich brygad zmechanizowanych.

Próby prowadzone były według różnych scenariuszy, zakładających operowanie w terenie zalesionym, wiejskim i otwartym. Wszystko odbywało się przy bardzo wysokiej temperaturze i  wilgotności powietrza przekraczającej 90%.

Jako środek łączności w paśmie VHF/UHF testowano radiostacje rodziny COMP@N. Podczas prób zaprezentowano funkcjonalności i możliwości transmisyjne modeli COMP@N H07 i H09, pracujących w paśmie 30-520 MHz z mocą 5 W. Jest to jednak bardziej uniwersalna konstrukcja. Dzięki wpięciu radiostacji we wzmacniacz, można ją zmienić w model pokładowy o mocy 50 W.

Radiostacje zostały poddane testom polowym obejmujące m.in. zasięgi łączności.  Doręczne modele COMP@N H07 były w stanie nawiązać prawidłową łączność na dystansie ponad 30 km w terenie otwartym oraz 11 km w terenie pagórkowatym, porośniętym dżunglą. To doskonały wynik dla urządzeń o tak niewielkiej mocy. Radiostacja COMP@N w ukompletowaniu pojazdowym udało się uzyskać łączność między pojazdami oddalonymi od siebie na odległość 35 km w terenie zurbanizowanym.

Malezyjscy żołnierze przeprowadzili też próby pokazujące w jaki sposób wykorzystują środki łączności radiowej. Test polegał na zaparkowaniu wozu z radiostacją COMP@N na wzgórzu o wysokości 340 metrów. Kolejny wóz z drugą radiostacją poruszał się od podnóża wzgórza. Maksymalny zasięg między bazowym COMP@N-em na wzgórzu, a urządzeniem w wozie wyniósł ponad 50 km.

Podobnie testowano nowe funkcjonalności produkowanych przez RADMOR radiostacji osobistych R35010. W ramach prób w terenie otwartym i zalesionym zaprezentowano możliwości retransmisji, znacznie wydłużającej zasięg łączności. Przedstawiciele spółki z Gdyni zademonstrowali także możliwość przesyłania przez R35010 koordynat GPS do systemu kierowania walką, który wyświetla pozycję radia na mapie.

Źródło: GRUPA WB.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc