Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kraken demonstruje możliwości systemu KATFISH

System KATFISH z ALARS-em na rufie kutra bezzałogowego Seagull. Fot. Kraken

Kanadyjska firma Kraken Robotics Inc. wzięła niedawno udział w, zorganizowanym przez Royal Navy, pokazie WISEX (WILTON Industry Show and Experiment). Odbył się on na poligonie w Kilbrannan Sound u wybrzeży Campbeltown w Szkocji. Zaprezentowała tam swój system KATFISH, który został już zakupiony między innymi przez Marynarkę Wojenną RP.

WISEX to okazja dla przemysłu do zaprezentowania nowych systemów, które będą brane pod uwagę przez brytyjską Królewską Marynarkę Wojenną. Dzięki demonstracjom na żywo i próbom morskim, Royal Navy jest w stanie lepiej zrozumieć prezentowaną technologię, w tym oprogramowanie, sensory i efektory, niezbędne do wdrożenia nowego, niezawodnego systemu przeciwminowego.

Podczas tych prób Kraken współpracował z Elbit Systems UK, aby zademonstrować system szybkiego holowanego sonaru z syntetyczną aperturą KATFISH (Kraken Active Tow Fish), zintegrowany z 12-metrowym kutrem bezzałogowym (USV) Seagull, dostarczonym przez Elbit Systems UK. Celem prób było zbadanie dwóch różnych obszarów dna o wymiarach 600 m × 4 mile morskie, na których umieszczono kilka obiektów minopodobnych MLO (Mine Like Objects MLO), które miały być poszukiwane przez uczestników WISEX-u. Poligony zostały wybrane tak, aby odwzorować rzeczywiste obszary poszukiwań o złożonej batymetrii i z silnymi prądami morskimi.

Podczas prób Kraken KATFISH był uruchamiany, wodowany, obsługiwany i wybierany w różnych warunkach powierzchniowych, w tym w stanie morza 4. Bieżące dane z sonaru SAS o wysokiej rozdzielczości były bezprzewodowo przesyłane do stacji dowodzenia C2 na lądzie na odległość kilku kilometrów, gdzie operatorzy znaleźli wszystkie cele MLO w czasie rzeczywistym podczas misji. W czasie testów sonar KATFISH-a wykrywał nawet liny stalowe leżące na dnie.

KATFISH jest systemem holowanym, aktywnie stabilizowanym, wyposażonym w sonar z syntetyczną aperturą SAS, który działa przy wysokiej prędkości holownika (do 10 węzłów). Zdolność do osiągania dużych prędkości i stała rozdzielczość KATFISH-a znacznie zwiększa współczynnik pokrycia obszaru ACR (Area Coverage Rates), dostarczając więcej użytecznych danych dla misji przeciwminowych MCM (Mine Counter-Measures) niż tradycyjne sonary boczne. KATFISH zapewnia w czasie rzeczywistym wysoką jakość zobrazowania ACR w tempie do 4 km2/godz. przy stałej rozdzielczości 3,3×3,0 cm (którą można zwiększyć w postprocessingu do 1,9×2,1 cm) w zakresie do 200 m na każdą stronę, z jednoczesną batymetrią 3D.

Sonogram z sonaru systemu KATFISH, a na nim lina cumownicza leżąca na dnie w odległości 95 m. Długość całkowita liny 17,5 m, średnica 15 cm, szerokość oka uchwytu 38 cm, długość oka uchwytu 90 cm. Fot. Kraken

Zwiększony współczynnik pokrycia obszaru oraz zdolność do bezprzewodowego przesyłania danych o wysokiej rozdzielczości, umożliwiają operatorom w odległych stacjach C2 identyfikację celów w trakcie trwania misji bezzałogowca holującego system KATFISH, co skraca całkowity czas misji przeciwminowej.

Kraken niedawno dostarczył systemy KATFISH do Sił Morskich Królestwa Danii i Marynarki Wojennej RP. Mają być one operacyjne w pierwszym kwartale 2023 roku. Ich testy i szkolenia obsług w obu flotach trwają. Wraz z sonarami holowanymi Kraken dostarczył moduły ALARS (Autonomous Launch and Recovery System) do wodowania i wybierania KATFISH-a oraz niezbędne wyposażenie dodatkowe.
KATFISH może być używany na przykład do skanowania dna morskiego na podejściach do portów i innych ważnych instalacji w celu uzyskania precyzyjnego obrazu wysokiej rozdzielczości i stworzenia bazy danych o obiektach na nim zalegających. Operacja ta powtarzana cyklicznie pozwoli na natychmiastowe wykrycie anomalii w stosunku do poprzedniego sprawdzania i określenie, czy nowe obiekty są potencjalnie niebezpieczne oraz czy wymagają akcji ze strony sił przeciwminowych. Ponieważ działania te mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi (np. jeśli pojawiły się na nim miny morskie), do holowania KATFISH-a Duńczycy wybrali kutry opcjonalnie załogowe typu MSF. Podobnie postąpili Brytyjczycy w czasie omawianego tu WISEX-u.

Niestety, w Polsce do tej roli wybrano najnowsze, obsadzone 45-ososbowymi załogami niszczyciele min typu Kormoran II. Choć są to okręty małomagnetyczne, zawsze istnieje ryzyko przy wejście w rejon niebezpieczny. Do pierwszej serii zakupiono jeden system, który będzie mógł być przenoszony pomiędzy Albatrosem i Mewą (Kormoran na razie nie jest do tego przystosowany). Niedawno prawdopodobnie zakupiono kolejny system do następnej trójki Kormoranów II zakontraktowanej latem tego roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc