Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Próby zdawczo-odbiorcze niszczyciela min Albatros

Niszczyciel min Albatros powracający z jednego z kolejnych etapów prób morskich. Fot. Andrzej Nitka

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu Marynarki Wojennej RP w serwisie Facebook, na wodach Zatoce Gdańskiej prowadzone są próby zdawczo-odbiorcze niszczyciela min Albatros, czyli drugiego z trzech okrętów przeciwminowych projektu 258 Kormoran II zamówionych dotychczas dla Marynarki Wojennej RP.

O prowadzeniu badań zdawczo-odbiorczych tej jednostki informuje również na swej stronie internetowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni, który wraz ze stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska oraz PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. z Gdyni wchodzi w skład konsorcjum odpowiedzialnego za budowę tych jednostek.

W publikacji tej zawarte zostały następujące stwierdzenia – „Moment, w którym jesteśmy w programie to kluczowy sprawdzian funkcjonalny wszystkich zintegrowanych systemów morskich i bojowych. OBR CTM S.A. odpowiada za dostarczenie systemu integrującego efektory i sensory do jednej spójnej informacji, w ramach Okrętowego Systemu Zarządzania Walką – SCOT. Prototyp tego systemu został użyty na jednostce Kormoran, oddanej do służby w 2017 r. Słuchając sugestii i uwag zamawiającego oraz użytkownika, wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności w OSZW SCOT, które obecnie prezentowane są komisji odbiorczej. Nie ustajemy w wysiłkach, by dotrzymać zobowiązań kontraktowych, tak by dwa kolejne nowoczesne niszczyciele min typu 258 Kormoran II weszły do służby w Marynarce Wojennej RP.”

Umowa dotycząca budowy dwóch seryjnych niszczycieli min proj. 258, czyli przyszłych OORP Albatros (602) i Mewa (603) oraz dostawy pakietów wsparcia logistycznego do wszystkich trzech niszczycieli min tego typu o początkowej wartości 1,186 mld PLN, została podpisana 27 grudnia 2017 r. pomiędzy ww. konsorcjum a Inspektoratem Uzbrojenia. Budowę pierwszego seryjnego niszczyciela min Albatros rozpoczęto 18 września 2018 r., kiedy to odbyła się uroczystość palenia pierwszych blach przeznaczonych do jego budowy. Położenie stępki tego okrętu nastąpiło 5 grudnia 2018 r., zaś uroczystość chrztu i wodowania odbyła się 10 października 2019 r.

Wprowadzone już w trakcie budowy seryjnych okrętów zmiany podniosły koszt realizacji tej umowy do ok. 1,4 mld PLN brutto. Wynikały one między innymi z zaleceń i wniosków z badań kwalifikacyjnych oraz eksploatacyjno-wojskowych prototypowego Kormorana. Zmiany te były poważne, bo obejmowały m.in. doposażenie jednostek w pojazdy Teledyne Gavia Defence oraz Saab Double Eagle SAROV. Ten ostatni zastąpił pojazdy Saab Double Eagle Mk III i Morświn (wyprodukowany przez Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej). Wzbogacono system OPM w sonar holowany Kraken KATFISH 180 (Kraken’s Active Towfish) wraz z systemem jego stawiania i wybierania, a także zmodyfikowano uzbrojenie okrętów poprzez pozyskanie i instalację nowego artyleryjskiego systemu uzbrojenia OSU-35K, opracowanego przez konsorcjum składające się z: PIT-Radwar S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej.

Po raz pierwszy Albatros wyszedł w morze 8 czerwca 2021 r., tym samym rozpoczął on program stoczniowych próby morskie mających na celu regulację urządzeń i systemów okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Przebiegały one z różną intensywnością do początku bieżącego roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inspektorat Uzbrojenia w grudniu ub.r. próby zdawczo-odbiorcze tego okrętu zaplanowane zostały na I kwartał 2022 r., zaś przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP planowane było na koniec marca br. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy harmonogram dostawy zamawiającemu tego okrętu uległ kolejnym korektom.

Należy przy tym podkreślić, że oba seryjne niszczyciele min nadal nie mają zainstalowanego swojego głównego uzbrojenia artyleryjskiego tj. systemu OSU-35K, i bez niego realizują dotychczasowe etapy prób. Zgodnie z informacjami przekazanymi na początku stycznia br. przez rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia, badania kwalifikacyjne nowej 35 mm armaty okrętowej OSU-35K będą realizowane w II kwartale 2022 r., po zamontowaniu jej Albatrosie.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc