Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne umowy wykonawcze w ramach programu Pilica+

Przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, MBDA UK i konsorcjum PGZ-PILICA+ po podpisaniu umów na dostawę zasadniczych elementów systemu Pilica+. Fot. PGZ.

28 kwietnia Agencja Uzbrojenia poinformowała o zawarciu dwóch kolejnych umów wykonawczych w ramach programu pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich (ZRA) Pilica+. Obydwie podpisane zostały w siedzibie Agencji Uzbrojenia w Warszawie.

Pierwszą zawarto z firmą MBDA UK Ltd., a jej przedmiotem jest dostawa 44 wyrzutni iLauncher do wszystkich jednostek ogniowych ZRA (po dwie do wszystkich 21 „bojowych” jednostek ogniowych i jednej szkolnej) i „kilkuset” pocisków kierowanych „ziemia-powietrze” CAMM, a także sprzętu towarzyszącego. Wartość zamówienia to ok. 1,9 mld GBP (ok. 10 mld PLN), a dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2025-2029. Według MBDA jest to obecnie największy kontrakt związany z modernizacją obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu (SHORAD), jaki spółka realizuje na rzecz europejskich członków NATO.

Umowę na dostawę wyrzutni iLauncher i pocisków CAMM podpisali Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK i gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia. Fot. MBDA.

Z ramienia Skarbu Państwa umowę podpisał szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artur Kuptel, zaś MBDA UK reprezentował Chris Allam, dyrektor zarządzający brytyjskiej spółki.

Chris Allam powiedział po zawarciu kontraktu: Jesteśmy dumni, że Polska wybrała rakiety CAMM na oręż swojego warstwowego systemu obrony powietrznej. Nabierająca rozmachu współpraca polsko-brytyjska zapewni Polsce istotny wzrost zdolności obrony powietrznej i zbliży do siebie nasze przemysły zbrojeniowe, gwarantując suwerenność militarną i wspierając miejsca pracy w obu krajach.

Warto dodać, że pociski CAMM znajdują się już w arsenale Sił Zbrojnych RP – stanowią one środek ogniowy dwóch jednostek ogniowych (baterii) rakietowego systemu przeciwlotniczego „mała Narew”, zamówionych 14 kwietnia ub.r. za 1,65 mld PLN brutto. Pierwsza jednostka ogniowa tego systemu trafiła na przełomie września i października ub.r. do. 18. pułku przeciwlotniczego w Zamościu-Sitańcu, podporządkowanego 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach, zaś druga ma – zgodnie z zapisami umowy – trafić do 15. pułku przeciwlotniczego w Gołdapi ze składu 16. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Olsztynie. W każdej będą etatowo trzy wyrzutnie iLauncher, każda z ośmioma pociskami.

MBDA UK dostarczy 44 wyrzutnie lLauncher do pocisków CAMM, które zostaną zintegrowane z podwoziami Jelcz P882.57 T21 TS DOW, takimi samymi jak w przypadku systemu „mała Narew” (na zdjęciu). Fot. Andrzej Kiński.

Pocisk CAMM jest naprowadzany aktywnie radiolokacyjnie (w ostatniej fazie lotu, wcześniej trajektoria lotu może być korygowana komendami radiowymi z wyrzutni) i ma skuteczny zasięg rażenia celów do 25 km.

Druga umowa została zawarta z konsorcjum PGZ-PILICA+, a podpisali ją gen. Kuptel i prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Sebastian Chwałek. Jej przedmiotem jest dostawa 22 ZRA Pilica+, w tym jednego szkolnego dla Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w latach 2025-2029. Obejmuje także modernizacją do nowego standardu także sześciu przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica zamówionych w ramach umowy z 24 listopada 2016 r., których dostawy aktualnie trwają (dostarczono cztery – prototypowy i trzy seryjne). Wartość umowy to blisko 3 mld PLN brutto.

W imieniu konsorcjum PGZ-PILICA+ umowę na dostawę 22 zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+ podpisał prezes PGZ S.A. Sebastian Chwałek. Fot. PGZ.

W skład konsorcjum PGZ-PILICA+ wchodzą:  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. (integrator techniczny), PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Bojowy ZRA Pilica+ obejmować będzie dotychczasowe elementy PSR-A Pilica, tj. stanowisko dowodzenia, sześć rakietowo-artyleryjskich jednostek ogniowych ZUR-23-2SP wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystemami łączności oraz logistycznym (wozy amunicyjne i pojazdy transportowe). Konfiguracja ta zostanie uzupełniona o, zamówione w MBDA UK, wyrzutnie rakietowe iLauncher z pociskami MBDA CAMM i stacje radiolokacyjne Bystra produkcji PIT-RADWAR S.A. W przyszłości planuje się włączenie do systemu 35 mm armat przeciwlotniczych z amunicją programowalną, a także podsystemu do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Wśród zamówionego sprzętu jest m.in. 96 nowych rakietowo-artyleryjskich jednostek ogniowych ZUR-23-2SP Jodek wraz z ciągnikami artyleryjskimi (na zdjęciu), a także stanowiska dowodzenia, urządzenia łączności i sprzęt logistyczny, Fot. Andrzej Kiński.

Zadaniem ZRA Pilica+ w ramach Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych będzie bezpośrednia ochrona ważnych obiektów, w tym lotnisk, a także uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego (Narew) i średniego zasięgu (Wisła) na małych i bardzo małych wysokościach, a także bezpośrednia osłona  jednostek ogniowych systemu Wisła.

- System Pilica to najlepszy przykład tego, że spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej we współpracy z partnerem zagranicznym potrafią szybko odpowiedzieć na potrzeby Sił Zbrojnych RP, proponując kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie. Pilica+ uzupełnia budowaną przez armię wielowarstwową osłonę przeciwlotniczą i przeciwrakietową polskiego nieba. Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważną rolę odgrywa właśnie najniższa warstwa tarczy antyrakietowej pozwalająca skutecznie zwalczać m.in. bezzałogowe statki powietrzne – podkreślił prezes PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Przypomnijmy, że umowę ramową na dostawę 22 ZRA Pilica+ zawarto 4 października 2022 r., zaś 29 marca tego roku podpisano pierwszą umowę wykonawczą w ramach tego programu – na dostawę 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra, z terminem dostawy w latach 2026-2028, o wartości 1,1 mld PLN brutto Umowa na dostawę radarów Bystra do zestawów przeciwlotniczych Pilica+ (zbiam.pl).

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów Agencji Uzbrojenia, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i MBDA.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc