Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na dostawę radarów Bystra do zestawów przeciwlotniczych Pilica+

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził 29 marca, zawartą przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum PGZ-PILICA+, umowę na dostawę 22 stacji radiolokacyjnych Bystra do zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+. Fot. Andrzej Kiński.

29 marca Agencja Uzbrojenia zawarła w siedzibie spółki PIT-RADWAR S.A. umowę z konsorcjum PGZ-PILICA+ na dostawę zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra, które wejdą w skład rakietowo-artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych Pilica+. Jednocześnie jest to pierwsza umowa wykonawcza w ramach, zainicjowanego w październiku ub.r. podpisaniem umowy ramowej programu.

Umowę zatwierdził swym podpisem wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zatwierdziłem kolejną umowę w sprawie pozyskania dla Wojska Polskiego stacji radiolokacyjnych Bystra. To już druga umowa, dlatego, że pierwsza umowa jest już realizowana. W tym roku pierwsze stacje radiolokacyjne trafią do Wojska Polskiego. Ta umowa to kolejne 22 stacje radiolokacyjne. Wartość umowy to 1,1 mld złotych. Mechanizm dotyczący produkcji stacji jest już sformowany. Mamy dostawę pierwszych egzemplarzy w tym roku. Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego. Takie zdolności już oczywiście są, ale wzmacniamy je kolejnymi warstwami - powiedział Mariusz Błaszczak podczas uroczystości w PIT-RADWAR S.A.

Wicepremier Błaszczak przekazuje egzemplarz umowy prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianowi Chwałkowi. Fot. Andrzej Kiński.

Przedmiotem kontraktu jest wyprodukowanie i dostarczenie Siłom Zbrojnym RP w latach 2026-2028 22 ZDPSR Bystra. Wartość kontraktu wynosi 1,1 mld PLN brutto. Umowa stanowi kontynuację zamówienia na takie same urządzenia, ale z planowanym innym przeznaczeniem, zawartej 3 września 2019 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. Dotyczyła ona dostawy 16 stacji w latach 2022-2025 i ma wartość 634,9 mln PLN brutto.

ZDPSR Bystra to produkt całkowicie polski, powstały w ramach pracy rozwojowej, realizowanej w latach 2011-2017, „Mobilny zestaw radaru obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu z nadajnikiem półprzewodnikowym kryptonim Bystra”, której głównym wykonawcą był PIT-RADWAR S.A. na podstawie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia. Prototyp stacji zakończył pomyślnie badania kwalifikacyjne w lipcu 2016 r. Po zakończeniu pracy pierwszą Bystrą przekazano Siłom Zbrojnym RP. Wykorzystywana jest w procesie szkolenia, a także do różnorodnych przedsięwzięć badawczych. Jeśli chodzi o egzemplarze seryjne, pierwszy przechodzi obecnie badania odbiorcze, a kolejne są na bieżąco kompletowane przez producenta.

W ubiegłym roku podjęto decyzję, że Bystra będzie głównym sensorem radiolokacyjnym w zestawach rakietowo-artyleryjskich (ZRA) Pilica+. Zawarta 4 października 2022 r. umowa ramowa dotyczy dostawy 21 ZRA Pilica+. W tej liczbie znajdą się, doprowadzone do nowego standardu, przeciwlotnicze systemy rakietowo-artyleryjski (PSR-A) Pilica, zamówione na mocy umowy z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. z 24 listopada 2016 r. o wartości 746,16 mln PLN brutto. Ich dostawy są sukcesywnie realizowane od grudnia 2020 r.

ZRA Pilica+ wejdą do uzbrojenia pododdziałów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, a ich zasadniczym przeznaczeniem będzie ochrona baz lotniczych, a także uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego (Narew) i średniego zasięgu (Wisła) na małych i bardzo małych wysokościach oraz bezpośrednia osłona jednostek ogniowych Wisły.

Podczas uroczystości Mariusz Błaszczak kolejny raz podkreślił rolę polskiego przemysłu obronnego w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w tym PIT-RADWAR S.A., spółki innowacyjnej, której produkty wyznaczają standardy także w skali światowej. Fot. Andrzej Kiński.

System Pilica+, w którego skład wejdą stacje radiolokacyjne, jest polskim projektem. Jest projektem, który uzupełni zdolności, które już posiadamy i rozwijamy. A więc zaczynając od strefy najniższej, gdzie wykorzystujemy polskie Pioruny, poprzez strefę wyższą, gdzie mamy konstrukcje powstałe we współpracy z naszym brytyjskim partnerem. W Polsce mamy takie na wzór brytyjski ‒ SkySabre. W Rzeszowie na podstawie tego wzoru stworzyliśmy polski system Narew. Oczywiście wyższa warstwa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, to są Patrioty. Pilica+ będzie służyła osłonie Patriotów i będzie uzupełniała niższe warstwy. […] Co do zasady, tam gdzie to możliwe lokujemy nasze zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chciałbym podziękować szefowi PGZ i pracownikom oraz kadrze PIT-RADWAR za przygotowanie produkcji i wdrożeniem projektu. Zapewniam państwa, że konsekwentnie będziemy wzmacniać Wojsko Polskie […] Wyciągamy też wnioski z wojny na Ukrainie. Widzimy jakie rodzaje wojsk mają większe znaczenie. Oczywiście mam tu na myśli wojska lądowe, artylerię, ale przede wszystkim obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, która pełni bardzo istotną rolę – mówił szef MON.

W skład ZRA Pilica+ będą wchodzić: wyrzutnie rakietowe iLauncher do pocisków krótkiego zasięgu MBDA CAMM na podwoziu Jelcz P882.57, radary Bystra i elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica (stanowisko dowodzenia, sześć rakietowo-artyleryjskich jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi Jelcz 442.32, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe na podwoziach Jelcz 442.32, a w dalszej kolejności system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych).

Specjalnie w celu realizacji programu Pilica+ powstało konsorcjum PGZ-PILICA+, w skład którego wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Przedmiotem umowy jest dostawa 22 ZDPSR Bystra, które wejdą w skład ZRA Pilica+. Na zdjęciu druga seryjna stacja tego typu, zamówiona na mocy umowy z września 2019 r., która wkrótce ma zostać przekazana użytkownikowi. Fot. Andrzej Kiński.

ZDPSR Bystra jest przeznaczona do wykrywania i wskazywania celów w ramach przeciwlotniczych systemów krótkiego zasięgu, wykorzystywanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych oraz ważnych obiektów przed środkami napadu powietrznego.

W urządzeniu zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne, obejmujące m.in.: antenę aktywną z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki z półprzewodnikowymi modułami nadawczymi chłodzonymi cieczą (AESA), cyfrowe formowanie wiązek odbiorczych, cyfrową syntezę, kodowanie i filtrację sygnałów, estymację współrzędnych z algorytmem ograniczającym efekty wielodrogowości, układ śledzenia wykorzystujący algorytm wielohipotezowy i podsystem do wykrywania śmigłowców w zawisie.

Stacja może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do realizowanego zadania bojowego. W każdym z trybów przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Czas odświeżania informacji to 2 sekundy (prędkość obrotu anteny 30 obr./min), a pokrycie w elewacji sięga 70º. Stacja pracuje w paśmie C, a jej zasięg instrumentalny wynosi 80 km. Wyposażona jest w interrogator IKZ-50P systemu identyfikacji bojowej systemu Kwisa standardu Mark XIIA. Obsługę stacji tworzą dwie osoby, a jej nośnikiem jest opancerzone podwozie Żubr-P dostarczane przez AMZ-KUTNO S.A.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów MON i Agencji Uzbrojenia

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Umowa na dostawę radarów Bystra do zestawów przeciwlotniczych Pilica+”

  1. Witam, często przewija się info o amunicji programowalnej w Pilicy. Dodane będą armaty 35 mm? czy inne rozwiązanie (30mm?, bo chyba nie w 23mm?)?

  2. Tak trzymać, rozwijać produkcję radarów różnych typów i elektroniki wojskowej rozbudowując krajowy potencjał przemysłowy.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc