Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Agencja Uzbrojenia rusza z WAP

Fot. Łukasz Pacholski

9 lipca Agencja Uzbrojenia poinformowała o zapoczątkowaniu postępowania przetargowego w sprawie opracowania Przemysłowego Studium Wykonalności dla projektu WAP – Wielodomenowego autopilota dla platform bezzałogowych.

Jak wskazuje zamawiający, zainteresowane podmioty mają czas na przesyłanie ofert do 8 sierpnia bieżącego roku. Celem głównym Przemysłowego Studium Wykonalności (PSW) jest przedstawienie sposobu podejścia do realizacji zamówienia, umożliwiającego osiągnięcie zakładanych celów szczegółowych, zadań do realizacji, wraz z mapą drogową opracowania wielodomenowego autopilota, do zastosowań militarnych. Autopilot w finalnej wersji powinien być dedykowany systemom bezzałogowym, operującym w dowolnym środowisku (powietrze, ziemia, woda), przy zachowaniu cech związanych z redundancją, modułowością, otwartą architekturą, a zarazem spełniający szereg norm lotniczych i standardów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. PSW powinno umożliwić pozyskanie wiedzy pozwalającej na przygotowanie ostatecznej koncepcji wielodomenowego autopilota dla systemów bezzałogowych i jego opracowanie. Co należy podkreślić, wybór wykonawcy będzie opierać się na szeroko pojętym kryterium doświadczenia.

Wśród kluczowych elementów wymienia się analizę obecnego stanu technologii WAP (zarówno na rynku krajowym oraz wśród państw sojuszniczych), ich możliwości i ograniczenia. Dodatkowo analizy mają skupić się na identyfikacji czynników rozwoju oraz trendów na przyszłość.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc