Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na wsparcie eksploatacji i szkolenie obsług systemu Pilica+

4 lipca, w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy,  Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum PGZ-PILICA+ kolejną umowę wykonawczą w ramach programu pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich (ZRA) Pilica+. Fot. PGZ

4 lipca, w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy,  Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum PGZ-PILICA+ kolejną umowę wykonawczą w ramach programu pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich (ZRA) Pilica+.

Jej przedmiotem jest dostawa pakietów logistycznego i szkoleniowego oraz wyposażenia Laboratorium zabezpieczenia eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP 21 ZR-A Pilica+, a także baterii szkolnej. Wartość umowy wynosi ok. 1 mld 400 mln PLN brutto i przewiduje ona pozyskanie:

  • Zestawów Grupowych (ZG), zabezpieczających możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA Pilica+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w ich skład. Przewiduje się, że zestawy ZG stanowić będą zapas magazynowy czasu „P”;
  • Zestawów Naprawczych (ZN), zabezpieczających możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA Pilica+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w jego skład. Przewiduje się, że zestawy ZN stanowić będą zapas magazynowy czasu „W”;
  • Warsztatów Obsługowo–Remontowych (WOR I) wraz z przyczepami typu POLA (ich przeznaczenie to przewóz ZG/ZN), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów ZRA Pilica+, takich jak: ZSD Zenit-MP+, ZDPSR Bystra, wyrzutnia iLauncher oraz ich zespołów i podzespołów;
  • Warsztatów Obsługowo–Remontowych (WOR II) wraz z przyczepami typu POLA (ich przeznaczenie to przewóz ZG/ZN), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów ZRA Pilica+, takich jak elementy PSR-A Pilica, jego zespoły i podzespoły oraz pojazdów Jelcz 442.32;
  • Samochodów Transportowo–Załadowczych Pojazdów Amunicyjnych (PA2), umożliwiających transport i przeładunek do ośmiu pojemników transportowo-startowych z pociskami kierowanymi CAMM;
  • Wyposażenia Laboratorium ZRA Pilica+, zabezpieczającego proces kształcenia obsług komponentów ZRA Pilica+ i kadry kierowniczej pododdziałów przeciwlotniczych w nie wyposażonych.
    Ponadto w ramach umowy konsorcjum PGZ-Pilica+ zobowiązane zostało do opracowania i dostarczenia projektu wykonawczego Pojazdu Amunicyjnego (PA2) i Laboratorium ZRA PILICA+ oraz dokumentacji technicznej pozyskiwanego asortymentu, przeprowadzenia szkoleń oraz wsparcia technicznego.

Należy podkreślić, że komponenty ZRA Pilica+, oprócz ww. ZN i ZG w swoim ukompletowaniu będą mieć indywidualne zestawy części zamiennych (IZCzZ), pozyskiwane w ramach poszczególnych umów wykonawczych zawartych w ramach programu Pilica+.

Dostawy pojazdów i pakietów logistycznego, szkoleniowego oraz serwisowego zostaną zrealizowane w latach 2024‒2029.

W skład konsorcjum PGZ-Pilica+ wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

W skład ZRA Pilica+ wejdą elementy, już dostarczonych SZ RP, sześciu przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica. Na zdjęciu rrakietowo-artyleryjska jednostka ogniowa ZUR-23-2SP PSR-A Pilica odpala pocisk kierowany Piorun. Fot. mł. chor. Daniel Andalukiewicz/3. WBR OP

To na co zwrócił uwagę szef MON w kontekście podpisanego dziś kontraktu to fakt, że cała wartość kontraktu trafi do przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego – firm wchodzących w skład PGZ, jak i prywatnych: - Przyjęliśmy historycznie największy budżet, a kolejny będzie jeszcze wyższy, po to, żeby realizować takie działania jak Pilica+, wielowarstwową bronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą, obronę powietrzną. Bardzo ważny jest system Wisła i system Narew i bardzo ważny jest system Pilica+. To jest ta najniższa warstwa obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale kluczowa. […]  Pilica+, Narew, Wisła to wszystko staje się faktem. (…) Wartość podpisanego dziś kontraktu to 1 mld 400 mln złotych. Wszystkie te pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest niezwykle ważna informacja, ponieważ obiecaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji, że realizujemy nasz pomysł 50 na 50 - 50% wydatków w polskim przemyśle zbrojeniowym, zlokalizowanym na terytorium Polski i 50% za granicą i dodał: Obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza musi być priorytetem dla Europy. Polska się wywiązuje ze swoich zobowiązań, buduje swoje systemy narodowe, które są do poziomu średniego zasięgu – od Pilicy po Wisłę, przez Narew. Jesteśmy państwem, które się wywiązuje z tych umów. Kupiliśmy najnowocześniejszy system zarządzania, zintegrowany system sterowania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS. Kupiliśmy go po to, żeby być przygotowanym. Oczekujemy od naszych sojuszników w Europie, że też będą dokonywać zakupów na rzecz systemów narodowych i będą się tymi systemami z nami wymieniać.

ZRA Pilica+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia środków rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona systemów Wisła.

W skład ZRA Pilica+ wejdą 44 wyrzutnie rakietowe iLauncher z pociskami krótkiego zasięgu CAMM (w tym sześć dostosowanych do standardu Pilica+ wyrzutni zamówionych wcześniej w ramach programu „mała Narew”), 22 stacje radiolokacyjne Bystra, 22 systemy dowodzenia i kierowania ogniem Zenit-MP+ oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, sześć rakietowo-artyleryjskich jednostek ogniowych ZUR-23-2SP wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe. W przyszłości ZRA Pilica+ zostanie uzupełniony przez komponent przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Sumaryczna wartość siedmiu zawartych od 4 października 2022 r. umów wykonawczych w ramach programu ZRA Pilica+ osiągnęła ok. 19,7 mld PLN brutto Umowa na Pilicę+ podpisana (zbiam.pl) Umowa na dostawę radarów Bystra do zestawów przeciwlotniczych Pilica+ (zbiam.pl) Kolejne umowy wykonawcze w ramach programu Pilica+ (zbiam.pl) MSPO 2023: Pakiet umów resortu obrony narodowej (zbiam.pl) .

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów Ministerstwa Obrony Narodowej i Agencji Uzbrojenia

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc