Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne podejście do zakupu granatników przeciwpancernych dla JW GROM

JW GROM uruchomił nowe postępowanie przetargowe w sprawie zakupu partii granatników przeciwpancernych. Fot. USMC

21 lipca Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego dotyczącego zakupu jednorazowych granatników przeciwpancernych. Jest to kolejna próba zamówienia tego typu uzbrojenia dla jednostki.

Zgodnie z upublicznionymi danymi, procedura o charakterze ograniczonym, ma zostać zrealizowana do grudnia bieżącego roku. Podmioty zainteresowane udziałem mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału do 16 sierpnia. Obok ceny, drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na dostarczony sprzęt. Podobnie jak w przypadku innych zakupów, Jednostka Wojskowa GROM nie poinformowała o liczbie planowanych do zakupu granatników przeciwpancernych. Szczegółową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia otrzymają wykonawcy zakwalifikowani do składania ofert ostatecznych.

20 października ubiegłego roku Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu na potrzeby jednostki jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Zgodnie z informacjami, które upubliczniono przy okazji otwarcia ofert, jedynym podmiotem, który zmieścił się w zakładanym budżecie było konsorcjum Metalexport-S wraz z bułgarskim Wazowski Maszinostroitełni zawodi EAD, które najprawdopodobniej zaoferowało rodzinę Bullspike (wartość oferty 3,2 mln PLN brutto przy budżecie zakładanym na 3,5 mln PLN brutto). Druga oferta, firmy Works 11 Sp. z o.o. opiewała na kwotę 4,3 mln PLN brutto. Wydawało się więc, że polsko-bułgarskie konsorcjum dostarczy broń do JW GROM. Okazuje się jednak, że postępowanie zostało unieważnione 15 października. Formalnym powodem jest odrzucenie oferty polsko-bułgarskiej ze względu, że wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego 57 minut po upływie zakładanego czasu... Co ciekawe, także oferta Works 11 Sp. z o.o. została odrzucona ze względów formalnych – wadium obejmowało niepełny czas związania ofertą (o 6 dni krócej).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “Kolejne podejście do zakupu granatników przeciwpancernych dla JW GROM”

  1. W ramach granatnika jednorazowego dla całych Sił Zbrojnych wybrać konkretny model 1000 sztuk z półki, kolejne 50000 minimum wyprodukować w kraju w ramach wieloletniej umowy, spolonizowane w 100%, dla WS, WL, WOT i nic więcej reszta to działania szkodliwe i niedoprzyjęcia.

  2. Ślązak- w całej pełni się zgadzam z Pana opinią. Sprawa z granatnikami powinna być już dawno załatwiona kompleksowo a produkcja w Polsce na licencji na pełnych obrotach wraz z pełną polonizacja i dalszym rozwojem!
    Za niewielki ułamek kwoty wielkich kontraktów ( np. 23.3mld na Abramsy) możemy mieć skokowo poprawione zdolności przeciwpancerne razem z pozyskaniem także krajowych ppk jak Pirat i Moskit. Potem niszczyciele czołgów na tanich podwoziach z efektorami jak np.Brimstone plus konkretne rozpoznanie. Dość zastanawiania się a najwyższy czas na męskie decyzje w odpowiednich urzędach dla dobra ojczyzny. Czas działa na naszą niekorzyść a sytuacja geopolityczna nie napawa optymizmem.

  3. Kiwi właśnie ppk Moskit, albo na serio go budujemy, albo nie.
    Niszczyciele czołgów martwi to że ciągle wygląda że armia chce sprzętu dla tego jednego pułku przeciwpancernego, niszczyciele czołgów z ppk takim jak Brimstone ma być wpięty na dziś w system TOPAZ, a jutro w batalionowe systemy takie jak Rosomak BMS i występować na szczeblu każdej brygady, a w przypadku brygad wyposażonych w Rosomaki od szczebla batalionu,nawet w strukturze batalionu czołgów US Army są niszczyciele czołgów.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc