Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Jedna stocznia zainteresowana budową Ekotanka

Remontowa Shipbuilding S.A. jest jedyną stocznią, która zgłosiła się do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących programu Ekotank. Fot. Łukasz Pacholski

5 stycznia rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia, ppłk Krzysztof Płatek, w odpowiedzi na pytania redakcji portalu zbiam.pl poinformował o zainteresowaniu przemysłu wstępnymi konsultacjami rynkowymi dotyczącymi programu Ekotank.


Ostatecznie jedynym podmiotem, który wyraził akces jest stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska. Z całą pewnością zaskakuje brak pozostałych firm tego typu z obszaru Trójmiasta – gdyńskich PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o., Crist S.A. czy Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. Zgodnie z upublicznionymi danymi, konsultacje mają trwać do 14 stycznia bieżącego roku.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Ekotank ma pozwalać na zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych Marynarki Wojennej i NATO w portach wojennych oraz ich redach (zarówno okrętów nawodnych, jak i podwodnych). Jednostka ma dysponować możliwością przechowywania produktów MPS (materiałów pędnych i smarów) wraz z ich wydawaniem oraz przyjmowaniem (z jednoczesnym pomiarem do celów rozliczeniowych), odbierania wód ze zbiorników paliwowo-balastowych okrętów podwodnych i ich oczyszczania, odbioru wód zaolejonych z okrętów i ich oczyszczania, przechowywania produktów ropopochodnych uzyskanych w wyniku oczyszczania wód zaolejonych, zapewnienie systemu oceny jakości magazynowanych produktów naftowych, odbioru nieczystości stałych.

Zbiorniki pokładowe powinny pozwalać na magazynowanie minimum 300 ton oleju napędowego, 5 ton oleju zasadniczego przechowywanego w beczkach, 100 ton wód ze zbiorników paliwowo-balastowych okrętów podwodnych, 50 ton wód zaolejonych, 10 ton oleju napędowego odzyskanego z wód zbiorników paliwowo-balastowych okrętów podwodnych, 30 ton oleju przepracowanego.
Jednostka powinna dysponować zdolnością do oczyszczania mechanicznego i chemicznego wód, zdolność do odbioru nieczystości stałych, charakteryzować się dwuprzedziałową niezatapialnością oraz możliwością żeglugi po morzach otwartych i zamkniętych w odległości nie większej niż 20 mil morskich od linii brzegu morskiego. Docelowa norma eksploatacyjna została określona na 30 lat. Potrzeby Marynarki Wojennej oszacowano na jedną jednostkę.

Zgodnie z informacjami, które zostały upublicznione przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza w czasie obrad Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z 16 marca 2021 roku, do 2035 roku na modernizację Marynarki Wojennej zaplanowano kwotę 60 mld PLN. Jednostki pomocnicze, w tym Ekotank, miałyby zostać dostarczone przez stocznie do 2030 roku – szczegółowy harmonogram budowy powyższej jednostki nie został jednak upubliczniony.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Jedna stocznia zainteresowana budową Ekotanka”

  1. Trzeba przyspieszyć modernizację MW zanim nie pójdzie całkiem ma dno tzn. złom i budować po kilka nowych jednostek różnego typu jednocześnie
    angażując wiele polskich stoczni zarówno z Pomorza jak i zachodniopomorskiego, reaktywować stocznię szczecińską i połączyć z Gryfią wesprzeć rozwój poprzez liczne kontrakty dla armii i służb, rozbudowę zaplecza projektowego i badawczego. Dla MW zamówić trzeci NDR z zapasem rakiet NSM i nowoczesnymi radarami wskazywania celów o niskim promieniowaniu, wyposaży okręty i bazy morskie w systemy OPL i antydronowe, doposażyć ORP Ślązak w solidne uzbrojenie, rozbudować zdolności ZOP w Marynarce Wojennej , realizować sprawniej programy jak Ekotank, Miecznik, Orka(koniecznie z ubrojenien rakietowym) i kilka innych ale do tego trzeba dobrej woli i kilku mld złotych corocznie.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc