Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Dyrektor Wykonawczy EDA z wizytą w PGZ

Fot.: PGZ S.A.

Siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwiedziła delegacja Europejskiej Agencji Obrony (EDA), na czele której stał  Dyrektor Wykonawczy EDA Jiří Šedivy. Wizyta została zorganizowana w związku z inicjatywą odwiedzenia stolic państw członkowskich Europejskiej Agencji Obrony przez Dyrektora Wykonawczego EDA.

W części poświęconej współpracy przemysłowej Polską Grupę Zbrojeniową reprezentował zarząd PGZ S.A., a resort obrony narodowej zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i inni przedstawiciele Ministerstwa. Obecni byli również reprezentanci trzech spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: OBR CTM S.A., PIT-RADWAR S.A. oraz PCO S.A.

Fot.: PGZ S.A.

Podczas spotkania przedstawiciele PGZ S.A. zaprezentowali potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Strony podsumowały dotychczasową współpracę, przedstawiły swoje doświadczenia z jej przebiegu oraz omówiły możliwości rozszerzenia jej o kolejne projekty realizowane we współpracy z EDA.

- Współpraca z EDA stanowi dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej szansę na rozbudowę naszego potencjału w oparciu o szeroką współpracę z państwami Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego spotkania mieliśmy możliwość omówienia zrealizowanych dotąd projektów i pochylenia się nad kolejnymi. Cieszę się, że nasza Grupa zacieśnia więzi z partnerami zagranicznymi - powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Fot.: PGZ S.A.

EDA wspiera państwa członkowskie w lepszym wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), który służyć będzie finansowaniu wspólnych prac B+R w zakresie sprzętu wojskowego
i technologii obronnych, a jego budżet na lata 2021-2027 wyniesie 7,95 mld Euro. Agencja pomaga 26 państwom członkowskim Unii Europejskiej  w poprawie zdolności obronnych w ramach współpracy na szczeblu europejskim. Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z OBR CTM S.A. współpracowała z EDA m.in. w projekcie OCEAN 2020 w ramach programu PADR, mającego na celu rozbudowę możliwości sojuszniczych marynarek wojennych w prowadzeniu nadzoru i rozpoznania na wodach terytorialnych UE z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Oprócz tego OBR CTM S.A. brał czynny udział m.in. w projekcie EDA o kryptonimie MLM II, dotyczącym modułowych systemów przeciwminowych.

Źródło: Informacja prasowa PGZ S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc