Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

BSP Orlik bliżej (szczęśliwego) finału?

W sierpniu MON odpowiedział na interpelację Pawła Bejdy w sprawie realizacji programu Orlik. Fot. Łukasz Pacholski

13 sierpnia na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację posła Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie realizacji podpisanego kontraktu na dostawę do Wojska Polskiego bezzałogowego systemu Orlik.
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą programu Orlik wiceminister Wojciech Skurkiewicz napisał: Zamawiający, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach dokonania oceny złożonej oferty, przeprowadził sprawdzenia weryfikacyjne sprzętu wojskowego. Nie stwierdzono uchybień dotyczących powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcom, w tym w zakresie zgodności z treścią oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Wyniki oceny występowania PIBP stanowią informację niejawną. Zgodnie z przeprowadzonymi w resorcie obrony narodowej analizami wartość realizacji zadania przed udzieleniem zamówienia była zbieżna z całkowitą wartością zawartej Umowy. Zamówienie obejmuje część gwarantowaną - dostawę 8 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) ORLIK wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz prawo opcji na zakup dodatkowych 4 zestawów. Wskazanie Konsorcjum, którego liderem jest PGZ S.A., jako Wykonawcy zadania na dostawę BSP ORLIK, nie wiązało się ze zwiększeniem środków finansowych. Nie stwierdzono również uchybień w zakresie ochrony informacji niejawnej w ramach realizowanej Umowy.

Aktualnie trwa realizacja Umowy zawartej z Konsorcjum. W 2020 r. Zamawiający zatwierdził uzgodniony z Wykonawcą Projekt Wykonawczy, a obecnie Wykonawca opracowuje i testuje rozwiązania techniczne dla BSP Orlik. Zamawiający nie otrzymał od Wykonawcy żadnej informacji o braku możliwości wykonania Umowy.

Z całą pewnością ostatni akapit jest bardzo ważny. Wskazuje bowiem, że prace są kontynuowane i nic nie wskazuje na zerwanie Umowy bądź dalsze opóźnienia w jej realizacji (ze względu na pandemię COVID-19 Zamawiający uwzględnił 11, spośród 17 wnioskowanych, miesięcy przesunięcia terminu). System Orlik ma zwiększyć świadomość sytuacyjną jednostek Wojska Polskiego, w tym m.in. pododdziałów artylerii.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, powyższa umowa obejmuje dostawę ośmiu systemów (w latach 2021-23) z opcją na cztery kolejne (w przypadku pełnej realizacji dostawy miały zakończyć się do 2026 roku). Każdy zestaw ma składać się z pięciu platform powietrznych PGZ-19RA, wyrzutni startowej, Wozu logistycznego, Naziemnej Stacji Kontroli, Naziemnego Terminala Danych, Wynośnego Terminala Wideo oraz Przenośnego Terminala Wideo. Dodatkowo dostawca ma dostarczyć także zintegrowany system szkolno-logistyczny wraz z niezbędnymi pakietami. Maksymalna masa startowa BSP wynosi do 150 Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna składająca się z kamery dziennej, kamery na podczerwień, dalmierza laserowego i również laserowego wskaźnika celu. Ponadto PGZ-19RA wyposażony jest w szczelinowy radar SAR o bardzo wysokiej rozdzielczości. Lądowanie odbywa się w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “BSP Orlik bliżej (szczęśliwego) finału?”

  1. Oby się ten program pomyślnie zakończył a nasza armia zyskała polskie bezzałogowce zwiększające jej potencjał.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc