Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Resort obrony wyjaśnia kwestię ESSI

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

4 czerwca na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację w sprawie dołączenia do ESSI (European Sky Shield Initiative).

Powyższa interpelacja, autorstwa Mariusza Błaszczaka (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość), trafiła do resortu obrony pod koniec kwietnia. W powyższym dokumencie zawarto pięć pytań:

  1. Czy decyzja premiera Donalda Tuska dotycząca dołączenia Polski do European Sky Shield Initiative była konsultowana z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
  2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy minister Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał pozytywną rekomendację pełnomocnika MON ds. budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dotyczącą dołączenia Polski do European Sky Shield Initiative?
  3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to na jakich dokumentach znajduje się pozytywna rekomendacja pełnomocnika MON ds. budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dotycząca dołączenia Polski do European Sky Shield Initiative?
  4. Jakiej wielkości środki w budżecie MON zostały zabezpieczone na realizację projektu European Sky Shield Initiative?
  5. Jaki jest planowany udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w realizacji projektu European Sky Shield Initiative?

Odpowiedzi, która jest datowana na 3 czerwca, udzielił Sekretarz Stanu Paweł Bejda. Czytamy w niej, decyzja w zakresie dołączenia przez Polskę do European Sky Shield Initiative (ESSI) została wypracowana w resorcie obrony narodowej. Przed zaakceptowaniem jej przez Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Obrony Narodowej została ona poddana uzgodnieniom m.in. z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. budowy zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz innymi właściwymi w sprawie komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu. Jest to standardowa procedura podejmowania decyzji obowiązująca obecnie w resorcie obrony narodowej.

Koszty, które mogą powstać w związku z przystąpieniem Polski do ESSI, będą uzależnione od stopnia zaangażowania państwa w tę inicjatywę. European Sky Shield Initiative ma na celu nie tylko wspólne zakupy uzbrojenia, ale również rozwój interoperacyjności, wspólne szkolenia i ćwiczenia wojsk, rozwój doktryn czy dzielenie kosztów utrzymania w ramach zarządzania cyklem życia wybranego sprzętu wojskowego. Może więc przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania sprzętu.

Skala zaangażowania polskiego przemysłu obronnego w realizację założeń ESSI zależeć będzie od dalszych ustaleń w tej sprawie. Niemniej jednak, uczestnictwo w tej inicjatywie może umożliwić promowanie polskich rozwiązań z zakresu obrony powietrznej, zwłaszcza dotyczących krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, które - w ocenie resortu obrony narodowej - mogą być interesującą opcją zakupową, w szczególności dla państw naszego regionu.

Przypomnijmy, obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje, zakrojony na szeroką skalę, program gruntownej modernizacji obrony przeciwlotniczej. Jej trzonem będzie szesnaście zestawów ogniowych wyposażonych w system Patriot PAC-3+, które będą wspierane przez zestawy Narew oraz Pilica+. Dodatkowo nie należy zapominać o trzech fregatach rakietowych, które są budowane dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik. Uzupełnieniem jest rozbudowywany podsystem wykrywania, który będzie obejmować naziemne stacje radiolokacyjne, aerostaty (zamówione w Stanach Zjednoczonych) oraz samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia Saab 340AE&W (jeden dostarczony, drugi jeszcze znajduje się w Szwecji).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Resort obrony wyjaśnia kwestię ESSI”

  1. Odpowiedź nic praktycznie nie wyjaśnia. Same ogólniki czyli jak zwykle lanie wody nawet nie hektolitrami a hetotonami.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc