Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Autonomiczne bezzałogowce do niemieckich niszczycieli min

Fot. Tomasz Grotnik

BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, pol. Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Federalnych Sił Zbrojnych) zawarł umowę z firmą ATLAS Elektronik GmbH na dostawę bezzałogowych autonomicznych pojazdów przeciwminowych AUV (Autonomous Underwater Vehicles).

Nowe AUV SeaCat trafią na niszczyciele min Klasse 332 (typu Frankenthal), będących w służbie Deutsche Marine. Umowę ramową zawarto 20 października, po uprzednim ratyfikowaniu jej przez Komisję Budżetową niemieckiego Bundestagu. Od 2024 roku projekt będzie finansowany ze środków specjalnych Bundeswehry. Partner przemysłowy umowy, firma ATLAS Elektronik GmbH, dostarczy łącznie cztery autonomiczne podwodne pojazdy rozpoznawcze i zapewni ich integrację na niszczycielach min. Umowa przewiduje również dostosowanie istniejącego ośrodka szkoleniowego i testowego.

Rozpoznanie podwodne jest istotnym elementem wojny minowej, ale także dozoru infrastruktury krytycznej i linii przesyłowych. AUV SeaCat umożliwiają przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji podwodnej, który służy jako podstawa do podejmowania decyzji o użyciu środków do neutralizacji podwodnych zagrożeń. Przy użyciu sonarów o wysokiej rozdzielczości z aperturą syntetyczną SAS (Synthetic Aperture Sonar), AUV skanują dno morskie w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych obiektów na głębokości do 300 metrów. W ten sposób uzyskują trzykrotnie większą wydajność wyszukiwania w porównaniu z łodzią niszczycielem min typu 332 bez użycia dronów. Zebrane dane będą przetwarzane podczas misji, aby można było jak najszybciej rozpocząć ukierunkowane działania przeciwdziałania minom morskim.

Deutsche Marine spodziewa się otrzymać pierwszego SeaCata pod koniec 2024 roku. Równolegle do integracji przygotowywany jest pierwszy okręt przeciwminowy. Komplet czterech AUV, dostosowany ośrodek szkoleniowy i testowy w Kilonii, części zamienne i różne moduły kontenerowe powinny być dostępne dla Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec do połowy 2026 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc