Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Amunicja za ponad 10 miliardów złotych dla polskich artylerzystów

Konsorcjum PGZ-AMUNICJA zawarło z Agencją Uzbrojenia umowę wykonawczą na dostawę ok. 300 000 kompletów amunicji 155 mm w okresie 2024‒2029. Wartość zamówienia to prawie 11 mld PLN brutto. Fot. PGZ

22 grudnia konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia zawarły umowę wykonawczą na dostawę blisko 300 000 kompletów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, realizowaną w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. To historyczny kontrakt zarówno jeśli chodzi o wielkość zamówienia, jak też jego wartość, która wynosi blisko 11 mld PLN brutto. Dostawy amunicji zostały zaplanowane na lata 2024‒2029.

- Domena amunicyjna Polskiej Grupy Zbrojeniowej to największy i sprawdzony krajowy dostawca amunicji i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Dzięki poczynionym w ostatnim okresie inwestycjom w infrastrukturę, linie produkcyjne i wzrostowi zatrudnienia potrafiliśmy znacząco zwiększyć nasze moce produkcyjne. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby rynku amunicyjnego, zgłaszane zarówno ze strony polskiej armii, jak i kontrahentów zagranicznych. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło nagle zapotrzebowanie na amunicję, zwłaszcza artyleryjską.  Dzięki naszym działaniom, możemy temu zapotrzebowaniu sprostać. To w dużej mierze zasługa wszystkich osób zaangażowanych w planowanie rozwoju spółek oraz tych zaangażowanych bezpośrednio w produkcję. Przy okazji tej historycznej umowy właśnie im należą się szczególne podziękowania za wykonanie tytanicznej pracy, dzięki czemu możliwe było odniesienie tego sukcesu – podkreślił prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Przedstawiciele zarządu i dyrekcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., spółek GK PGZ wchodzących w skład konsorcjum PGZ-AMUNICJA, a także Agencji Uzbrojenia po zawarciu rekordowej wartości umowy na dostawę amunicji artyleryjskiej 155 mm. Fot. PGZ

Realizujące zamówienie konsorcjum PGZ-AMUNICJA zostało zawiązane 28 kwietnia 2023 r., w związku ze spodziewanym wystosowywaniem przez Agencję Uzbrojenia zaproszeń do negocjacji w zakresie dostaw amunicji wielkokalibrowej, tak ze środków resortu obrony narodowej, jak i w ramach rządowego programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Konsorcjum tworzy pięć spółek wchodzących w skład domeny amunicyjnej Grupy PGZ: MESKO S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., Zakład Produkcjo Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A. ​​​​​​​

Już wcześniej podjęto decyzję o podziale produkcji amunicji wielkokalibrowej pomiędzy kilkoma zakładami Grupy Kapitałowej PGZ ‒ z konieczności dywersyfikacji lokalizacji produkcji ze względów bezpieczeństwa kraju, jak i niezbędną multiplikację zdolności wytwórczych. W procesie produkcji niezbędna będzie współpraca z partnerami zagranicznymi, m.in. w zakresie dostaw (początkowo) i transferu technologii produkcji modułowych ładunków miotających (docelowo), celem utworzenia stosownego potencjału wytwórczego w Polsce.

Konsorcjum deklaruje możliwość dostaw większych ilości amunicji w latach 2024‒2029, niż te określone w umowie i w związku z tym liczy, że w najbliższych miesiącach zawarte zostaną kolejne umowy na dostawy amunicję artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także na 120 mm amunicję do moździerzy i armat czołgowych.

Podpisana 22 grudnia umowa wykonawcza jest konsekwencją zawartej 1 czerwca br. umowy ramowej, na podstawie której do roku 2029 przewidywane są dostawy na rzecz Sił Zbrojnych RP nawet miliona sztuk amunicji różnych typów i kalibrów Umowa ramowa na dostawy amunicji dużego kalibru (zbiam.pl). Zawarcie umowy ramowej było początkiem zmiany w sposobie kontraktowania dostaw amunicji przez Agencję Uzbrojenia, co pozwoliło spółkom wchodzącym w skład konsorcjum PGZ-AMUNICJA zaplanować długookresowo cykl produkcji i plany dalszego zwiększania mocy produkcyjnych.

Pierwsza umowa wykonawcza w ramach wspomnianej umowy ramowej stanowi efekt realizacji celów programu wieloletniego Narodowa Rezerwa Amunicyjna, ustanowionego Uchwałą nr 43 Rady Ministrów z 29 marca 2023 r., w ramach którego mają zostać stworzone warunki do efektywnego i terminowego uzupełniania zapasów amunicji wielkokalibrowej przez Siły Zbrojne RP. W ramach programu zakładane jest ustanowienie, a następnie utrzymywanie zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego na poziomie umożliwiającym uzupełniania zapasów amunicji na bieżąco, a tzw. wolne moce produkcyjne będą mogły być kierowane na wytwarzanie amunicji na eksport.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Agencji Uzbrojenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Amunicja za ponad 10 miliardów złotych dla polskich artylerzystów”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc