Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zakup radarowych systemów kontroli rejonu lotniska po raz drugi

Fot. Saab

26 lipca Agencja Uzbrojenia poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu systemów radarowej kontroli lotniska. Jest to druga próba wyboru dostawcy sprzętu tego typu, poprzednią unieważniono w maju.

Podobnie jak wówczas, Agencja Uzbrojenia poszukuje dostawcy ośmiu systemów z opcją rozszerzenia o kolejnych siedem sztuk. Dodatkowo dostawca ma przygotować niezbędną infrastrukturę naziemną pozwalającą na posadowienie i funkcjonowanie systemów, zrealizować szkolenia personelu, a także dostarczyć dokumentację techniczną oraz pakiety logistyczne. Radary mają trafić na wybrane lotniska wojskowe – szczegóły zostaną przekazane podmiotom zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych. W przypadku pełnego wykorzystania opcji, realizacja zamówienia ma trwać do końca 2031 roku. Wykonanie tylko zamówienia gwarantowanego zaplanowano do końca października 2028 roku.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie dokumentacji do 5 września. Jak wskazuje zamawiający, zwycięzcą zostanie podmiot, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacji.

Pierwsze postępowanie w powyższej sprawie zostało ogłoszone w marcu 2022 roku. Wówczas zainteresowanie wyrażali producenci krajowi oraz zagraniczni, jednak ostatecznie do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Co ciekawe, w stosunku do poprzedniej próby, skrócono czas realizacji zamówienia opcjonalnego (z 2035 do 2031 roku). Zgodnie z dostępnymi informacjami, radarowy system kontroli rejonu lotniska miał być oparty na trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej pracującej w paśmie S, która miała być wyposażona w system IFF Mk XIIA z modem S oraz wojskowy odbiornik systemu GPS z modułem SAASM.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc