Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Agencja Uzbrojenia unieważniła zakup MRLŁR

Fot. Łukasz Pacholski

15 grudnia Agencja Uzbrojenia poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu mobilnych radiostacji lotniczej łączności radiowej (MRLŁR). Powodem jest odrzucenie obu wniosków o dopuszczenie.

Jak wskazuje uzasadnienie, wszystkie złożone przez Wykonawców Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podlegały odrzuceniu, ziściła się przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawcom, dwóm, przysługują środki ochrony prawnej i odwoławcze – otwartym pozostaje pytanie co będzie dalej.

W ramach postępowania przetargowego, które zapoczątkowano w kwietniu bieżącego roku, zamawiający poszukiwał dostawcy sześciu kompletów MRLŁR posadowionej na pojeździe bazowym (z opcją rozszerzenia o kolejnych siedemnaście), przeznaczonej do zabezpieczenia fonicznej wymiany radiowej służbom ruchu lotniczego oraz organom dowodzenia i naprowadzania z załogami statków powietrznych. Dodatkowo wykonawca miał opracować projekt wykonawczy, zrealizować testy i szkolenie personelu, a także dostarczyć zestawy części zamiennych i udzielić licencji na dokumentację techniczną zamawiającemu. Zgodnie z danymi pochodzącymi z dialogu technicznego, który realizowany był w 2019 roku, zakładano wykorzystanie podwozia bazowego w postaci ciężarówek Jelcz 662 w wersji z czteroosobową kabiną nieopancerzoną.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc