Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Autonomiczny system do szkolenia sił przeciwpodwodnych dla MW RP

Fot. Saab

16 grudnia spółka Saab Dynamics AB zawarła umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, na dostawę autonomicznego systemu treningowego AUV62-AT, przeznaczonego do szkolenia w działaniach zwalczania okrętów podwodnych.

Wartość zamówienia wynosi ok. 70 mln SEK netto (ok. 29,8 mln PLN), a dostawa systemu zostanie zrealizowana w 2024 roku. W skład systemu wchodzi autonomiczny pojazd podwodny AUV (Autonomous Underwater Vehicle), którego konstrukcja bazuje na torpedzie ciężkiej Saab Tp62 (oznaczenie eksportowe Tp2000). Agencja Uzbrojenia nie podaje specyfikacji systemu, która pozostaje niejawna.

Zadaniem AUV62-AT (Acoustic Target, pol. cel akustyczny) jest symulowanie cech fizycznych okrętu podwodnego, w szczególności sygnatury akustycznej. Cel podwodny wykorzystuje holowaną antenę liniową z przetwornikami do naśladowania profilu akustycznego okrętu podwodnego Profile te mogą być zróżnicowane pod względem złożoności i typu okrętu podwodnego, co pozwala na dostosowanie szkolenia do wymogów danej floty.

System może być wykorzystany jako cel do szkolenia nawodnych, powietrznych i podwodnych ZOP w dowolnej kombinacji i może być zaprogramowany do prowadzenia wszystkich poziomów szkolenia - od podstawowego do zaawansowanego.  Złożoność szkolenia jest ustawiana przez operatora. W przypadku Marynarki Wojennej RP będzie służył do szkolenia operatorów systemów ZOP na śmigłowcach Leonardo AW101, fregatach typu O.H. Perry, a przyszłości fregatach typu Miecznik.

Cel AUV62-AT dostarcza zarówno aktywnych, jak i pasywnych sygnatur, zapewniając kompleksowe szkolenie ZOP - od wstępnego wykrycia, poprzez śledzenie, aż do decyzji o użyciu uzbrojenia i pozwala na przeprowadzenie odpalenia torpedy ćwiczebnej. System obsługiwany jest przez dwie osoby. Pojazd może wystartować z okrętu lub z lądu.

Fot. Saab

Bardzo ważną cechą systemu jest możliwość analizy zadania post factum. Pozwala ona określić, jak przebiegało ćwiczenie i może być wykorzystana do podsumowania szkolenia zespołów ZOP.

Oczywistym jest obniżenie kosztów szkolenia sił ZOP, ponieważ nie ma potrzeby użycia prawdziwego okrętu podwodnego, jak też nieangażowanie go do szkolenia, umożliwiając w tym czasie wykonywanie mu statutowych misji.

Cechy fizyczne AUV62-AT: średnica 533 mm, masa ok. 800 kg, prędkość 3÷12 węzłów pod wodą, do 3 węzłów na powierzchni, wzmacniacz echa (sygnału odbitego) programowalny, częstotliwość sygnału 1÷100 kHz, siła celu -20÷20 dB, autonomiczność 3 godziny przy prędkości 10 węzłów, 9 godzin przy prędkości 6 węzłów, 18 godzin przy prędkości 3 węzłów, głębokość operacyjna do 300 m.

System AUV62-AT jest już używany przez inne floty, w tym NATO.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc