Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zakończenie dostaw zmodernizowanych stacji radiolokacyjnych NUR-21MK

Fot. PIT-RADWAR

W grudniu tego roku spółka PIT-RADWAR dostarczyła do Sił Zbrojnych RP sześć zmodernizowanych stacji radiolokacyjnych NUR-21MK oraz Grupowy Zestaw Części Zamiennych.

Przekazanie wyrobów nastąpiło na mocy umowy podpisanej 2 sierpnia 2019 r. pomiędzy PIT-RADWAR S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia (obecnie Agencją Uzbrojenia), której przedmiotem były:
• dostawa sześciu zmodernizowanych stacji radiolokacyjnych NUR-21MK;
• dostawa Grupowego Zestawu Części Zamiennych (GZCzZ);
• dostawa trzech Kontenerów Magazynowo Technicznych Części Zamiennych (KMTCz);
• szkolenie dla obsług stacji.
Wartość całego kontraktu wyniosła ok. 116,2 mln zł brutto.
Zgodnie z zapisami umowy, realizacja dostaw radarów i Grupowego Zestawu Części Zamiennych oraz szkolenia obsług zostały już zakończone. Dostawa Kontenerów Magazynowo Technicznych Części Zamiennych przewidziana jest w harmonogramie na czerwiec 2023 r.
Stacja NUR-21MK to radar średniego zasięgu, pracujący w paśmie S, przeznaczony do kontroli obszaru powietrznego, wykrywania i śledzenia tras obiektów. Właściwości bojowe stacji, szczególnie takie jak wysoka mobilność i możliwość radiowej transmisji danych, zostały podporządkowane jej głównemu zastosowaniu – działaniu w systemach osłony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych.
NUR-21MK określa azymut, odległość oraz przynależność wykrytych obiektów. Aparatura stacji zamontowana jest na opancerzonym podwoziu gąsienicowym SPG-1, przystosowanym do jazdy w szczególnie trudnym terenie. Sterowanie pracą radaru odbywa się z głównego stanowiska operatora umieszczonego w kabinie operacyjnej (przedziale technicznym) lub ze stanowiska pomocniczego w kabinie pojazdu, które może pełnić rolę stanowiska zewnętrznego. Dane o wykrytych przez radar obiektach transmitowane są do współpracujących elementów systemu obrony przeciwlotniczej drogą radiową lub w przypadku pracy stacjonarnej drogą przewodową.
Stacja NUR-21MK wykrywa różnego typu obiekty powietrzne, jak np.: samoloty, śmigłowce oraz bezpilotowe aparaty latające. Radar umożliwia automatyczne wykrywanie i śledzenie ok. 100 celów w odległości do 100 km. Ponadto stacja radiolokacyjna jest wyposażona w interrogator typu ISZ-50 umożliwiający identyfikację „swój-obcy” (ang. identification friend or foe, IFF), w modzie 5.
Stacja NUR-21MK może pracować autonomicznie jak również w systemie OPL. Systemy: łączności, transmisji danych (radiowy i przewodowy) umożliwiają współpracę z otoczeniem zewnętrznym (współpracującymi komponentami OPL) w zautomatyzowanych systemach dowodzenia Wojsk Lądowych (np. Łowcza/Rega) oraz systemami dowodzenia OPSP.

Źródło: PIT-RADWAR.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc