Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

„Mała Kobyłka” – PIT-RADWAR rozbudowuje potencjał produkcyjny

Fot. PIT-RADWAR S.A.

23 listopada pomiędzy PIT-RADWAR S.A. a Spółką MIRBUD została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych na terenie Spółki w Kobyłce.

Na uroczystym podpisaniu umowy obecni byli, ze strony PIT-RADWAR S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk, Prezes Zarządu oraz dr inż. Andrzej Sieradz i Paweł Rogosz, Członkowie Zarządu. Ze strony firmy Mirbud - Jerzy Mirgos Prezes Zarządu, Anna Więzowska - Prokurent oraz Kamil Zakrzewski - Dyrektor Techniczny.

Podpisana umowa przewiduje wybudowanie kompleksu produkcyjno-montażowego z częścią biurowo-socjalną, zapleczem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Kompleks o powierzchni ponad 10.000 m2 zapewni Spółce zwielokrotnienie zdolności produkcyjnych wyrobów o dużych gabarytach, w tym integracji systemowej, przeprowadzania testów i czynności serwisowych. W projekcie uwzględniono wytyczne i założenia koncepcji Przemysłu 4.0 w tym konfigurowalne, mobilne stanowiska montażowe, strefową kontrolę zużycia energii oraz pełen monitoring procesów zgodny ze standardami „aerospace”. Inwestycje związane z infrastrukturą naziemną i podziemną oraz mediami zostaną zrealizowane w stopniu umożliwiającym ich rozbudowę i będą ściśle skorelowane z inwestycjami planowanymi w kolejnych etapach.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem umowy, oddanie obiektów do użytkowania planowane jest na listopad 2023 r. Wartość inwestycji to ok. 100 mln zł.

„Kilkanaście ostatnich miesięcy to dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej czas dużego przyspieszenia rozbudowy niezbędnych zdolności produkcyjnych między innymi poprzez realizacje dużych inwestycji. Podobnie jak w innych spółkach, takich jak skarżyskie MESKO lub łódzkie WZL-1, PIT-RADWAR przyspieszył z procesem rozbudowy swoich zdolności rozpoczynając realizację tego, o czym mówiło się od lat. Oczywiście obecna inwestycja jest tylko częścią większego planu obejmującego również rozbudowę naszych obecnych oraz przyszłych oddziałów poza Warszawą. Dzięki odważnym decyzjom PGZ oraz Spółki są to procesy realizowane równolegle. O widocznych efektach tych inicjatyw będziemy komunikować w najbliższych miesiącach” – dr inż. Przemysław Kowalczuk, Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.

Inwestycja o nazwie Mała Kobyłka jest pierwszym etapem rozbudowy potencjału produkcyjnego PIT-RADWAR S.A. w oparciu o posiadaną infrastrukturę w Kobyłce k. Warszawy. Docelowo w Kobyłce powstanie nowoczesny zakład produkcyjno-technologiczny z pełnym zapleczem laboratoryjnym i badawczo-rozwojowym, do którego przeniesiona zostanie cała działalność operacyjna z dotychczasowej lokalizacji w Warszawie.

Rozbudowa potencjału produkcyjnego PIT-RADWAR S.A. jest warunkiem dalszego rozwoju Spółki i udziału w procesie modernizacji SZ RP. Umocni to pozycję tej części Polskiej Grupy Zbrojeniowej w obszarach nowoczesnych, kompleksowych systemów obrony powietrznej, dowodzenia, uzbrojenia w oparciu o innowacyjne technologie elektroniki i radiolokacji oraz integracji systemów.

Źródło: PIT-RADWAR S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “„Mała Kobyłka” – PIT-RADWAR rozbudowuje potencjał produkcyjny”

  1. I o to właśnie chodzi.. wychodźmy z zaścianka !!! Nasze rozwiązania technologiczne może nie będą nr 1 na świecie, jednakże znajdą odbiorców poza granicami Polski. A przemysł zbrojeniowy 4.0 to dźwignia rozwoju Polski i zwiększenia PKB.
    Dobra robota!

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc