Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

WITU wybrał dostawcę armat 120 mm

30 czerwca Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia poinformował o wyborze dostawcy zespołów do stanowiska balistycznego 120x570 mm, jednego z dwóch projektów dotyczących rozwoju amunicji czołgowej.

Ostatecznie w powyższym przetargu ofertę przedstawił jeden oferent – konsorcjum składające się z Works 11 Sp. z o.o. oraz Mario International Technology & Service Sp. z o.o., które za swoje usługi zażądało kwoty 1,8 mln złotych brutto. Powyższa kwota mieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie, termin dostawy przewidziano na połowę stycznia przyszłego roku. Z tego też względu oferta została przyjęta 11 czerwca.

Sprzęt, obej­mu­jący dwa kom­plety luf z tuleją RH-L44 kali­bru 120×570 mm przy­sto­so­waną do montażu w zespole koły­ski sta­no­wi­ska bali­stycz­nego, osadę zamka, zamek kom­pletny, zespół elek­tro iglicy. Zamawiający wymagał gwa­ran­cji na 24 mie­siące bądź 1400 strza­łów (łącz­nie dla obu luf). Oferenci mogli zaoferować sprzęt używany, pod warunkiem pełnego udokumentowania dotychczasowej eksploatacji. Całość ma tra­fić do Ośrodka Badań Dynamicznych w Stalowej Woli.

(ŁP) Foto: Łukasz Pacholski
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc