Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na FlyEye

22 lipca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o podpisaniu aneksu do bazowej umowy z grudnia 2018 roku w sprawie wykorzystania opcji na zakup kolejnych dziewięciu zestawów bezzałogowych aparatów latających FlyEye produkowanych przez Grupę WB.

Powyższa informacja oznacza, że do Wojsk Obrony Terytorialnej trafi 36 FlyEye wraz z pakietem szkoleniowym – całość kosztowała Skarb Państwa 32 mln złotych. Dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2020 roku. W każdym zestawie znajdują się cztery FlyEye wraz z stacją kontroli i kierowania, stację nadawczo-odbiorczą, a także dwoma pakietami naprawczymi.

Zestawy FlyEye dostar­czane do WOT przez Grupę WB są III gene­ra­cją powyż­szej rodziny. Są wypo­sa­żone w nową gło­wicę elek­tro­op­tyczną, a także moc­niej­sze aku­mu­la­tory. Wśród innych zmian wymie­nia się także pozo­stałe ele­menty sys­temu – sta­cję kon­troli i kie­ro­wa­nia, sta­cję nadaw­czo-odbiorcą. Według danych pro­du­centa, dys­po­nuje auto­no­micz­no­ścią lotu na pozio­mie 4 godzin.

(ŁP) Foto: Grupa WB
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc