Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Teldat ponownie uczestniczył w Bold Quest 18-2 i odniósł w nim sukces

Podczas tegorocznej jesieni zespół firmy Teldat wraz z systemem Jaśmin, już piąty raz, wziął udział w ćwiczeniu Bold Quest 18-2, które odbywało się w Stanach Zjednoczonych oraz Europie.

Podczas tegorocznej edycji tego ważnego wydarzenia wojskowego brali udział przedstawiciele 22 państw należących do NATO. W przypadku Polski, Teldat ponownie był jedynym przedstawicielem krajowego sektora przemysłu obronnego. Do ćwiczeń skierowano System Wspomagania Dowodzenia C3IS Jaśmin, w tym HMS C3IS Jaśmin - Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku – w dużym zakresie wykorzystywany przez nasze siły zbrojne.

Z informacji/materiałów uzyskanych m.in. w bydgoskiej firmie wynika, że Jaśmin jako pierwszy osiągnął gotowość i uczestniczył z powodzeniem w testach w ramach grupy Ground Situational Awareness (GSA), pełniąc aktywną rolę w ich dwóch zasadniczych obszarach:

  • Friendly Force Tracking (FFT) – obejmującym monitorowanie położenia wojsk własnych z zastosowaniem standardów FFI-MTF (Friendly Force Information-Message Text Format – STANAG 5527) oraz NFFI (NATO Friendly Force Information);
  • Command and Control (C2) – obejmującym wymianę danych operacyjnych z systemami sojuszniczymi w standardzie MIP B3.1, w obrębie rekomendowanej przez grupę MIP (Multilateral Interoperability Programme) listy obiektów MOR (Military Operational Requirements).

W efekcie powyższego SWD C3IS Jaśmin został bardzo wysoko oceniony przez organizatorów i uczestników ćwiczenia, jako jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań i potrafiących np. wymieniać największą ilość obiektów zalecanych na liście MIP MOR. Przyczyniło się do tego też to, że zrealizował również z sukcesem wszystkie zaplanowane testy zgodne z wymaganiami wielonarodowej natowskiej komisji CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation), które były przeprowadzane w ściśle określonych i nadzorowanych przez to ciało scenariuszach użycia. Podczas tych sprawdzeń współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: amerykańskimi ACIS (Army Command Information System), GCCS-J (Global Command & Control System), FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), fińskim ArmyLion oraz włoskim TC2 (Tactical Command and Control). Pośredniczył również w wymianie i konwersji danych w scenariuszach działań wojsk lądowych, głównie w zakresie: pozyskiwania danych o położeniu jednostek, kolejkowania i optymalizacji ilości wymienianych informacji pomiędzy obszarami FFT i C2, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów. Pozytywnie przeszedł też złożone oraz rygorystyczne procedury w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i otrzymał akredytację podłączenia do sieci BQ Mission Network tego przedsięwzięcia o wysokiej klauzuli niejawności, a także jako jeden z pierwszych uzyskał gotowość operacyjną we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia. W ramach przedmiotowej akredytacji inżynierowie Teldat wykorzystywali również świadczone w tej niejawnej sieci usługi, np.: Web Portal, telefonii VoIP, CHAT, poczty elektronicznej, DNS i NTP. SWD C3IS JAŚMIN potwierdził też m.in.: zdolność do współdzielonego budowania świadomości operacyjnej (z ang. Situational Awareness), a także swoją wysoką jakość i dojrzałość oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-36 oraz MIP B3.1). W rezultacie nienagannej realizacji omawianych zadań, ww. polski system otrzymał wysokie noty i został zarekomendowany przez uczestników tego ćwiczenia do szerokiego międzynarodowego wykorzystania w kolejnych edycjach BQ, jako dojrzałe rozwiązanie m.in. w zakresie automatyzacji dowodzenia i istotnego zwiększania świadomości sytuacyjno-operacyjnej wojsk.

Teldat od 22 lat wyjątkowo, systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w dotychczasowej historii polskiego przemysłu obronnego podejmuje ogromne (również w skali kosztów) wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu automatyzacji dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, także w toku licznych, długotrwałych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Wymieniona polska spółka realizowała i/lub realizuje też te działania w liczących się zagranicznych ośrodkach badawczych oraz innych ćwiczeniach i programach, organizowanych głównie przez: NATO, rząd i czołowy przemysł Stanów Zjednoczonych oraz US Army, SZ Francji i Niemiec. Najważniejszymi z tych sprawdzeń rozwiązań Jaśmina były badania i testy wykonywane w natowskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym w: ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), Agencji NC3A (aktualnie NCI Agency), Centrum Technologii Informatycznych i Elektroniki niemieckich Sił Zbrojnych w Greding, francuskim ośrodku C.E.L.A.R. (Centre Electronique de l'ARmement) oraz laboratoriach amerykańskiego koncernu Raytheon (nadzorowanego przez rząd USA), a także w toku kolejnych edycji innych ćwiczeń międzynarodowych (np.: ANAKONDA, NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor).

Ważnym wyrazem uznania i potwierdzeniem powyższego są także wyjątkowo liczne i liczące się wyróżnienia dedykowane dla SWD C3IS JAŚMIN, twórców tego rozwiązania oraz wchodzących w jego skład: HMS C3IS JAŚMIN (Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku), BMS C3IS JAŚMIN (Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS C3IS JAŚMIN (Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza), JFSS C3IS JASMIN (Zautomatyzowanego Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP) oraz SZK C3IS JAŚMIN (Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego).

Nagrody te zostały przyznane np. przez Prezydenta RP, MON, Ministra NiSW oraz Radę Programową MSPO w Kielcach, m.in. za innowacyjność, kompleksowość i służebność SWD C3IS JAŚMIN i jego wspomnianych komponentów dla zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy (nawet jednego takiego wyróżnienia nie uzyskało dotychczas żadne inne lub podobne rozwiązanie z tej dziedziny). Ostatnim z nich jest tegoroczna nagroda DEFENDER, przyznana dla tego jedynego zwłaszcza polskiego systemu systemów w trakcie MSPO 2018. Jest ona najwyższą i jedyną tego typu dedykowaną w br. dla wyrobów z zakresu dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej, która została nadana przez liczną komisje, której przewodniczył sekretarz stanu w MON, odpowiedzialny za pozyskiwanie uzbrojenia i modernizację WP. W skład tego ciała wchodzili też prominentni przedstawiciele: prezydenta i premiera RP, MON (w tym PUiM) oraz SZ RP, BBN, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP.

Opisywane wysiłki Teldat od samego początku jego istnienia były również systematycznie i licznie poprzedzane oraz na bieżąco uzupełniane: wyjątkowo dużą ilością badań i testów specjalistycznych rozwiązań tej spółki realizowanych w warunkach krajowych (w tym w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz w trakcie bardzo dużej ilości ćwiczeń i warsztatów), a także eksploatacją dużej ilości rozwiązań tej firmy w SZ RP (w tym na wielu teatrach działań wojskowych, także aktualnych), ASzWoj oraz WAT.

W trakcie niektórych z ww. przedsięwzięć międzynarodowych rozwiązania Jaśmina występowały jako jedyne polskie i referencyjne dla systemów armii innych państw. Tylko w ostatnich miesiącach były też z powodzeniem intensywnie wykorzystywane i kolejny raz weryfikowane m.in. w trakcie ostatnio realizowanych ćwiczeń: ANAKONDA-18, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE 2018. Będą one także szeroko eksploatowane i ponownie sprawdzane w szeregu innych tego typu ważnych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, m.in. w kolejnych edycjach ćwiczeń: BOLD QUEST i NATO CWIX. Jak zapewnił producent tych wyrobów wojskowych wnioski z nich – tak jak dotychczas – będą skrupulatnie i sprawnie wykorzystywane do doskonalenia omawianych wyrobów techniki wojskowej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 comments on “Teldat ponownie uczestniczył w Bold Quest 18-2 i odniósł w nim sukces”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc