Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSPO 2023: Targi zbrojeniowe w Kielcach z wynalazkami WAT

Fot. WAT

XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO rozpocznie się już we wtorek 5 września i potrwa do 9 września 2023 r. Na wystawie będzie można zobaczyć 10 projektów autorstwa naukowców Wojskowej Akademii Technicznej, wśród nich: kwantowy generator liczb losowych, automatyczną strzykawkę, platformę do transportu sprzętu wojskowego czy system obserwacyjny do zabezpieczenia strefy nadgranicznej. Wybrane wynalazki WAT zostały zgłoszone do nagrody Defender.

Po raz kolejny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a Polska Grupa Zbrojeniowa jest partnerem strategicznym wydarzenia. W ramach wystawy narodowej w tym roku swoje osiągnięcia zaprezentuje Korea Południowa.

Wojskowa Akademia Techniczna intensywnie rozwija współpracę z przemysłem obronnym, której efektem są konkretne, nowatorskie opracowania.

„Nasza Uczelnia współpracuje z kilkuset partnerami przemysłowymi. W ramach konsorcjów realizujemy projekty z zakresu monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, wykrywania broni biologicznej i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych oraz wielu innych. Targi zbrojeniowe w Kielcach to doskonała okazja do zaprezentowania na forum międzynarodowym osiągnięć naszych naukowców i inżynierów, a także ogromnego potencjału naukowo-badawczego Wojskowej Akademii Technicznej, która oprócz swojej statutowej misji kształcenia przyszłej kadry oficerskiej jest także jednym z najlepszych w Polsce ośrodków naukowo-badawczych. Przy tak intensywnym rozwoju przemysłu obronnego, jaki obserwujemy w naszym kraju w ostatnich latach, WAT jest jeszcze bardziej zaangażowany w rozwiązywanie problemów technicznych na potrzeby polskiej gospodarki, na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszego kraju” – mówi gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.

Pośród 10 prezentowanych wynalazków WAT, aż cztery zostały zgłoszone do konkursu o nagrodę targów Defender, są to:

Automatyczna strzykawka - Centrum Transferu Technologii i Instytut Optoelektroniki

Strzykawka służy do wykonywania zastrzyków za pomocą jednej dłoni, dzięki czemu możliwe jest samodzielne i sprawne podawanie (również przez odzież wierzchnią) leku domięśniowego w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na polu walki. Może dostarczać lek z użyciem powszechnie znanych tzw. ampułek insulinowych. Zarówno poprawność założeń konstrukcyjnych strzykawki, jak i skuteczność działania powłoki bakteriobójczej igły, zostały przetestowane w ramach wykonanego prototypu i podlegają ochronie prawnej. Odbiorcami rozwiązania mogą być: Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownicze.

Automatyczna strzykawka została opracowana w części w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowanego ze środków europejskich na wsparcie procesów komercjalizacji wyników prac B+R.

System wykrywania botów w sieci korporacyjnej BotTROP – Wydział Cybernetyki

Do walki z cyberzagrożeniami opracowany program komputerowy wykorzystuje sztuczną inteligencję. Gromadzony przez niego ruch sieciowy, analizowany jest pod kątem identyfikacji urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Dzięki możliwości graficznej prezentacji wyników wykrywa zagrożenia w trybie online, w szczególności na potrzeby Security Operations Center. Program został w pełni zaimplantowany i przetestowany, zarówno na symulowanym, jak i rzeczywistym ruchu złośliwym.

System opracowano w ramach rozprawy doktorskiej oraz uczelnianego grantu badawczego Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki.

Kwantowy Generator Liczb Losowych – Instytut Optoelektroniki

Urządzenie wykorzystuje zjawiska kwantowe do generacji liczb losowych. Otrzymane liczby wykorzystywane są do tworzenia klucza, który jest znacznie bardziej odporny na złamanie, a tym samym zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Generator umożliwi uruchomienie opracowanych przez zespół WAT urządzeń kwantowej dystrybucji klucza kwantowego (QKD) na bazie przesłania pojedynczych, jak i splątanych fotonów. Cechą charakterystyczną urządzenia jest całkowita nieprzewidywalność każdego, kolejnego generowanego bitu, niewrażliwość na zmiany środowiskowe, weryfikacja na żywo statusu pracy oraz wysoki poziom entropii Shannona. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania przez podmioty, którym zależy na bezpieczeństwie danych cyfrowych, m.in. takich jak sektor służb mundurowych, sektor finansowy czy centra danych. Produkt może też znaleźć zastosowanie w symulacjach numerycznych, grach losowych, loterii, badaniach statystycznych oraz w bezpiecznym druku.

Kwantowy generator liczb losowych opracowywany jest w ramach projektu nr DOB-SZAFIR/01/A/013/01/2021 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez konsorcjum w składzie: Instytut Optoelektroniki WAT, TELDAT sp. z o.o. sp. k. i NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Mobilny wieloczujnikowy system obserwacyjny do zabezpieczenia strefy nadgranicznej – Instytut Optoelektroniki

Zadaniem systemu, zbudowanego w oparciu o pojazd terenowy, jest zabezpieczenie granicy państwowej pod kątem zapobiegania jej naruszenia w zakresie osób, środków transportu i przemycanych towarów. W tym celu wytwarzany jest kompleksowy obraz sytuacyjny, który powstaje w wyniku prowadzenia nasłuchu radiowego oraz lokalizacji emisji radiowej w strefie dookólnej, obserwacji w różnych warunkach pogodowych (dziennych lub nocnych) w paśmie podczerwieni w strefie dookólnej oraz śledzenia (w paśmie podczerwieni i w paśmie widzialnym) wykrytego obiektu. Elementy wytworzonego obrazu sytuacyjnego są przesyłane do przenośnych odbiorników, znajdujących się na wyposażeniu patroli współpracujących z pojazdem.

Prototyp systemu opracowywany został w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: WAT, JSW Nowe Projekty, Vortex, Szybicki.

Na stoisku WAT zostaną również zaprezentowane:

Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych IDVICTIM – Wydział Elektroniki

Narzędzie służy do ewidencjonowania ofiar katastrof i ich szczątków na polu operacyjnym oraz do szybkiej i bezbłędnej identyfikacji zwłok. Istotnym ułatwienie dla operatorów DVI jest opracowany system bezprzewodowej łączności i replikacji danych w obszarach, gdzie nie ma dostępu do sieci Internet oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji do identyfikacji zwłok. W ramach projektu opracowano elektroniczny system obiegu dokumentów z autoryzacją do zasobów interesariuszy, którzy biorą udział w procedurze identyfikacji ofiar, wykorzystujący elektroniczne formularze AM i PM stosowane przez Interpol. Potencjalnym odbiorcą systemu jest Policja.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (DOB-BIO 10/05/03/2019), realizowany przez konsorcjum: WAT (lider), KenBIT Sp. z o.o.

Wielokomorowy zestaw cylindrów do mielenia w młynkach planetarnych – Wydział Nowych Technologii i Chemii

Zaprojektowane i wykonane w WAT wielokomorowe cylindry w kulowych młynkach planetarnych wpływają na zwiększenie ich funkcjonalności. Modyfikacja pozwala na mielenie od kilkunastu do kilkudziesięciu próbek zamiast jednej, bez znaczącej utraty efektywności procesu mielenia. W ramach jednego gniazda w młynku planetarnym można zastosować kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt cylindrów. Nowatorska modyfikacja pozwala na wielokrotne skrócenie czasu trwania eksperymentów polegających na poszukiwaniu optymalnych składów chemicznych mieszanin czy katalizatorów, a także optymalizacji czasu mielenia oraz mechanicznej syntezy.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Zestaw cylindrów do kulowych młynków planetarnych do mielenia i mechanicznej syntezy w warunkach pasywnie kontrolowanej temperatury – Wydział Nowych Technologii i Chemii

Proponowane rozwiązanie umożliwia pasywną kontrolę temperatury wewnątrz cylindra podczas mielenia. Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje potrzebę zatrzymywania młynka, a co za tym idzie znacznego wydłużenia procesu mielenia, ale przede wszystkim pozwala na utrzymanie stałej temperatury wewnątrz cylindra. Rozwiązanie jest przeznaczone do stosowania przez podmioty prowadzące działalność w sektorze B+R, w szczególności laboratoria badawcze wyposażone w młynki planetarne.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz Narodowe Centrum Nauki UMO-2018/29/B/ST8/01979.

Inteligentna mapa życia – system do ratowania rannych żołnierzy z pola walki – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Aplikacja zakłada wykorzystanie dronów (BSP), których zadaniem jest „wyręczyć” ratowników medycznych w lokalizowaniu poszkodowanych i ocenie ich stanu zdrowia. Inteligentna Mapa Życia stanowi najważniejsze źródło informacji dla operatorów systemu, pilotów BSP i ratowników medycznych. Aplikacja uruchamiana jest w kontenerze Mobilnego Centrum Zarzadzania i Analiz, który przywieziony na miejsce operacji dostarcza odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie.

Inteligentna Mapa Życia opracowywana jest w ramach projektu nr DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez konsorcjum w składzie: WAT (lider), Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Investcore sp. z o.o. Sp.k.

Modułowa platforma-kontener do transportu intermodalnego sprzętu wojskowego, towarów paletyzowanych, materiałów sypkich i dłużycy - Wydział Inżynierii Mechanicznej

Platforma służy do transportu kolejowo-drogowego i lotniczego różnego rodzaju towarów pochodzenia wojskowego. Po uwzględnieniu dodatkowej zabudowy może być wykorzystywana do przewozu materiałów sypkich, blachy w kręgach, bel papieru i innego towaru. Tani, prosty w budowie moduł podstawowy platformy odpowiada wymiarowo typowemu 10’ stopowemu kontenerowi kolejowemu. Zestawy multiplatformy, uzyskane z połączenia np. dwóch modułów podstawowych, odpowiadają typowym kontenerom kolejowym 20’ stopowym. Platforma wraz z ładunkiem może być wielokrotnie przeładowywana z zastosowaniem różnego rodzaju technik załadowczo-wyładowczych bez konieczności powtarzania pośrednich operacji przeładowania każdej jednostki transportowanego ładunku.

Projekt powstał w ramach Uczelnianego Grantu Badawczego.

Wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych – Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wagon przeznaczony jest do szybkiego, bezpiecznego i autonomicznego załadunku oraz rozładunku naczep samochodów ciężarowych. Może być też używany do transportu ciągników, ciężarówek, pojazdów specjalnych, naczep i kontenerów towarowych. Kooperacja z przemysłem oraz podjęcie działań dotyczących wdrożenia opracowanego rozwiązania zaowocowało współpracą z polskimi firmami zainteresowanymi nabyciem licencji na wykorzystanie opatentowanego wagonu. Dalsza współpraca z potencjalnym producentem będzie dotyczyła rozwoju konstrukcji i dostosowania jej m.in. do przewozu ciężkich pojazdów wojskowych, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i ich rozładunku poza terminalem, w terenie przygodnym.

Rozwiązanie powstało w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr PBR NR 10 002306).

Osiągnięcia WAT będzie można też zobaczyć na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To opracowane we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.: Modułowy granatnik kalibru 40 mm (podwieszany i samodzielny) oraz 7,62x51 mm (308 Win.) Samopowtarzalny karabin wyborowy. Oba produkty zostały zgłoszone do nagrody Defender.

Źródło: Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy Wojskowej Akademii Technicznej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc