Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw - zaproszenie na konferencję

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa IBO WLO WAT, Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz Samorządem Doktoranckim WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze sił zbrojnych ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto organizatorzy pragną stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla organizatorów aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego sektora oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.

Zagadnienia, które mają być poruszane podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (organizatorzy zapraszają jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

  • siły zbrojne w systemie ustrojowym państwa;
  • klasyczne zadania sił zbrojnych;
  • pozamilitarne zadania sił zbrojnych;
  • wpływ konfliktów zbrojnych na ewolucję sił zbrojnych;
  • siły zbrojne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku;
  • międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące funkcjonowania sił zbrojnych.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

  • 0 zł – wolni słuchacze;
  • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe);
  • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;
  • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Organizatorzy ogłaszają konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, organizatorzy proszą o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MEiN). Organizatorzy zachęcają do nadsyłania swoich tekstów!

Link do wymagań edytorskich

WAŻNE TERMINY:

09.04.2023 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

10.04.2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

20.04.2023 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2023 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut.

Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

Link do formularza zgłoszeniowego

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie organizatora

 

Źródło: materiały Komitetu Organizacyjnego

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc