Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Saab dostarczy zintegrowany pakiet wsparcia pojazdów podwodnych

Szwedzki Saab jest jedynym podmiotem, który złożył ofertę ostateczną w przetargu na wybór podmiotu, który dostarczy pakiet zintegrowanego wsparcia eksploatacji pojazdów tego producenta eksploatowanych w Marynarce Wojennej. Fot. Łukasz Pacholski

29 stycznia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru podmiotu, który dostarczy pakiet zintegrowanego wsparcia eksploatacji pojazdów podwodnych produkowanych przez koncern Saab Dynamics AB.Jedynym podmiotem, który złożył ofertę ostateczną był producent pojazdów, czyli koncern Saab Dynamics AB. Oferta opiewa na kwotę 14,8 mln złotych brutto. Najprawdopodobniej zostanie przyjęta, gdyż mieści się w zakładanym, na 17 mln złotych brutto, budżecie. Jedynym kryterium jest cena. Usługa ma dotyczyć wsparcia eksploatacji pojazdu Double Eagle Mk III, który został zamówiony w 2014 roku dla prototypowego niszczyciela min ORP Kormoran. Dodatkowo, w lutym ubiegłego roku, Saab podpisał umowę na dostawę dwóch pojazdów Sarov Mk II, które trafią na dwa kolejne Kormorany (Albatros oraz Mewa). Także te pojazdy zostaną objęte umową, pomimo niewdrożenia ich do eksploatacji.

Procedura wyboru podmiotu, który będzie realizować usługę wsparcia eksploatacji ma charakter ograniczony. Z tego też względu zamawiający nie upublicznił szczegółowego opisu warunków zamówienia, który został przedstawiony wyłącznie wykonawcą zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych.Koncern Saab, w ostatnich latach, jest jednym z głównych dostawców pojazdów podwodnych na potrzeby Marynarki Wojennej. Obok wymienionych typów przeznaczonych dla niszczycieli min, szwedzki producent (za pośrednictwem krajowych przedstawicieli) dostarcza także pojazdy serii Falcon służące do wsparcia służb ratownictwa morskiego oraz nurków głębokowodnych, którzy korzystają ze sprzętu na pokładach okrętów ratowniczych.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc