Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rozpoczęła się konferencja i wystawa InSec

15 listopada o godzinie 9:00 w warszawskim Sangate Hotel Airport rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego „InSec”. Jest to drugie wydarzenie o tej tematyce organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. W tym roku patronat honorowy nad InSec objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski. Tak jak w zeszłym roku, miesięcznik „Wojsko i Technika” jest patronem medialnym wydarzenia.

 

Otwarcia konferencji dokonali sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, wspomniany powyżej Arkadiusz Czartoryski oraz Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Pierwszy dzień wydarzenia zdominowany jest tematyką ochrony granic Polski oraz całej Unii Europejskiej, jak również nowoczesnym technologiom w zakresie ich zabezpieczenia; współczesnych i przyszłych wyzwań w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu; a także technologii niezbędnych przy modernizacji technicznej służb mundurowych podległych MSWiA. Wśród panelistów znaleźć można przedstawicieli m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, jak również unijnej agencji FRONTEX, Krajowej Administracji Skarbowej oraz środowisk akademickich. Z gości zagranicznych na konferencji pojawili się reprezentanci ukraińskiej i litewskiej straży granicznej, rumuńskiej straży przybrzeżnej, a także kancelarii premiera Węgier.

 

Drugim, nie mniej ważnym elementem InSec jest odbywająca się w pomieszczeniu obok sali konferencyjnej wystawa przedsiębiorstw i instytucji związanych z sektorem bezpieczeństwa. W tym roku szczególnie widoczne są m.in. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, który jest również partnerem technologicznym wydarzenia, Grupa WB, RTcom, SpecShop.pl, DFT Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o. a także MIKANIT. Istotną część wystawy stanowią też stoiska instytucji państwa i uczelni wyższych, m.in.: Akademii Marynarki Wojennej, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, Komendy Głównej Państwowej Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej, czy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc